Usługi Premium

Usługi o podwyższonej opłacie
nazywane również usługami Premium pozwalają na korzystanie z wielu serwisów rozrywkowych i informacyjnych, pobieranie dodatkowych zawartości na telefon, otrzymywanie dostępu do dodatkowo płatnych usług.

Usługi Premium

Usługi działające na numerach specjalnych o podwyższonej opłacie.

1.1. CO TO SĄ USŁUGI O PODWYŻSZONEJ OPŁACIE

Usługi o podwyższonej opłacie, nazywane również usługami Premium pozwalają na korzystanie z wielu serwisów rozrywkowych i informacyjnych, pobieranie dodatkowych zawartości na telefon (np. dzwonki czy tapety), otrzymywanie dostępu do dodatkowo płatnych usług w Internecie, bądź dokonywanie opłaty za usługi.

1.2. REJESTR USŁUG PREMIUM

Regulaminy i cenniki usług Premium znajdują się na stronach organizatorów tych usług (np. organizatora konkursu). Natomiast na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej znajduje się rejestr wszystkich usług Premium. Chcesz sprawdzić jaki usługodawca świadczy usługi na danym numerze? SPRAWDŹ NA STRONIE UKE

1.3. JAK KONTROLOWAĆ KOSZTY KORZYSTAJĄC Z USŁUG PREMIUM

- PROGI KWOTOWE
to  kontrolowanie wysokości ponoszonych opłat na usługi Premium  w danym okresie rozliczeniowym. Domyślny próg dla Abonentów, którzy nie wybrali innego progu kwotowego, wynosi 35 zł.
Kwota , która może być ustawiona jako próg kwotowy to: 0, 35, 100, 200

- MAKSYMALNA CENA ZA POSZCZEGÓLNE RODZAJE USŁUG PREMIUM
to możliwość ustawienia maksymalnej ceny za jednego wysłanego SMS, MMS lub za koszt połączenia głosowego na numery Premium.

- BLOKADY RODZAJOWE  PREMIUM
to zablokowanie możliwości korzystania z wybranego rodzaju usług Premium

1.4. RODZAJE USŁUG:

SMS PREMIUM

Zakres numerów

SMS Premium

Opłata

bez VAT

Opłata

z VAT

Zakres numerów

SMS Premium

Opłata

bez VAT

Opłata

z  VAT

7000 – 7099, 70000 – 70999

0,50 zł

0,62 zł

92600 - 92699

26,00 zł

31,98 zł

7100 – 7199, 71000 – 71999

1,00 zł

1,23 zł

92700 - 92799

27,00 zł

33,21 zł

7200 – 7299, 72000 – 72999

2,00 zł

2,46 zł

92800 - 92899

28,00 zł

34,44 zł

7300 – 7399, 73000 – 73999

3,00 zł

3,69 zł

92900 - 92999

29,00 zł

35,67 zł

7400 – 7499, 74000 – 74999

4,00 zł

4,92 zł

93000 - 93099

30,00 zł

36,90 zł

7500 – 7599, 75000 – 75999

5,00 zł

6,15 zł

93100 - 93199

31,00 zł

38,13 zł

7600 – 7699, 76000 – 76999

6,00 zł

7,38 zł

93200 - 93299

32,00 zł

39,36 zł

7700 – 7799, 77000 – 77999

7,00 zł

8,61 zł

93300 - 93399

33,00 zł

40,59 zł

7800 – 7899, 78000 – 78999

8,00 zł

9,84 zł

93400 - 93499

34,00 zł

41,82 zł

7900 – 7999, 79000 – 79999

9,00 zł

11,07 zł

93500 - 93599

35,00 zł

43,05 zł

8000 – 8099, 80000 - 80999

bezpłatnie

bezpłatnie

93600 - 93699

36,00 zł

44,28 zł

81000 – 81099

0,10 zł

0,12 zł

93700 - 93799

37,00 zł

45,51 zł

81500 – 81599

0,15 zł

0,18 zł

93800 - 93899

38,00 zł

46,74 zł

82000 – 82099

0,20 zł

0,24 zł

93900 - 93999

39,00 zł

47,97 zł

82500 – 82599

0,25 zł

0,31 zł

94000 - 94099

40,00 zł

49,20 zł

83000 – 83099

0,30 zł

0,37 zł

94100 - 94199

41,00 zł

50,43 zł

83500 – 83599

0,35 zł

0,43 zł

94200 - 94299

42,00 zł

51,66 zł

84000 – 84099

0,40 zł

0,49 zł

94300 - 94399

43,00 zł

52,89 zł

84500 – 84599

0,45 zł

0,55 zł

94400 - 94499

44,00 zł

54,12 zł

85000 – 85099

0,50 zł

0,62 zł

94500 - 94599

45,00 zł

55,35 zł

91000 – 91099

10,00 zł

12,30 zł

94600 - 94699

46,00 zł

56,58 zł

91100 – 91199

11,00 zł

13,53 zł

94700 - 94799

47,00 zł

57,81 zł

91200 – 91299

12,00 zł

14,76 zł

94800 - 94899

48,00 zł

59,04 zł

91300 – 91399

13,00 zł

15,99 zł

94900 - 94999

49,00 zł

60,27 zł

91400 – 91499

14,00 zł

17,22 zł

95000 - 95099

50,00 zł

61,50 zł

91500 – 91599

15,00 zł

18,45 zł

95100 - 95199

51,00 zł

62,73 zł

91600 – 91699

16,00 zł

19,68 zł

95200 - 95299

52,00 zł

63,96 zł

91700 – 91799

17,00 zł

20,91 zł

95300 - 95399

53,00 zł

65,19 zł

91800 – 91899

18,00 zł

22,14 zł

95400 - 95499

54,00 zł

66,42 zł

91900 – 91999

19,00 zł

23,37 zł

95500 - 95599

55,00 zł

67,65 zł

92000 – 92099

20,00 zł

24,60 zł

95600 - 95699

56,00 zł

68,88 zł

92100 – 92199

21,00 zł

25,83 zł

95700 - 95799

57,00 zł

70,11 zł

92200 – 92299

22,00 zł

27,06 zł

95800 - 95899

58,00 zł

71,34 zł

92300 – 92399

23,00 zł

28,29 zł

95900 - 95999

59,00 zł

72,57 zł

92400 – 92499

24,00 zł

29,52 zł

96000 - 96099

60,00 zł

73,80 zł

92500 – 92599

25,00 zł

30,75 zł

 

 

 

Opłata naliczana jest za wysłanie wiadomości SMS Premium.

MMS PREMIUM

Zakres numerów

MMS Premium

Opłata

bez VAT

Opłata

z VAT

Zakres numerów

MMS Premium

Opłata

bez VAT

Opłata

z VAT

900000 – 900999

0,50 zł

0,62 zł

 

 

 

901000 – 901999

1,00 zł

1,23 zł

911000 – 911999

11,00 zł

13,53 zł

902000 – 902999

2,00 zł

2,46 zł

912000 – 912999

12,00 zł

14,76 zł

903000 – 903999

3,00 zł

3,69 zł

913000 – 913999

13,00 zł

15,99 zł

904000 – 904999

4,00 zł

4,92 zł

914000 – 914999

14,00 zł

17,22 zł

905000 – 905999

5,00 zł

6,15 zł

915000 – 915999

15,00 zł

18,45 zł

906000 – 906999

6,00 zł

7,38 zł

916000 – 916999

16,00 zł

19,68 zł

907000 – 907999

7,00 zł

8,61 zł

917000 – 917999

17,00 zł

20,91 zł

908000 – 908999

8,00 zł

9,84 zł

918000 – 918999

18,00 zł

22,14 zł

909000 – 909999

9,00 zł

11,07 zł

919000 – 919999

19,00 zł

23,37 zł

910000 – 910999

10,00 zł

12,30 zł

920000 – 920999

20,00 zł

24,60 zł

Opłata naliczana jest za wysłanie wiadomości MMS Premium.

POŁĄCZENIA GŁOSOWE

Zakres numerów

Opłata

bez VAT

Opłata

z VAT

Zakres numerów

Opłata

bez VAT

Opłata

z VAT

 

 

 

*74y(1)

4,00 zł

4,92 zł

*70y(1)

0,50 zł

0,62 zł

*75y(2)

5,00 zł

6,15 zł

*71y(1)

1,00 zł

1,23 zł

*76y(2)

6,00 zł

7,38 zł

*72y(1)

2,00 zł

2,46 zł

*77y(2)

7,00 zł

8,61 zł

*73y(1)

3,00 zł

3,69 zł

*78y(2)

8,00 zł

9,84 zł

 

 

 

*79y(2)

9,00 zł

11,07 zł

x – dowolna cyfra z zakresu od 0 do 9

(1) Naliczanie opłaty za każde rozpoczęte 60 sekund połączenia.

y – dowolny ciąg cyfr z zakresu od 0 do 9

(2) Naliczanie opłaty za każde rozpoczęte 30 sekund połączenia.

POŁĄCZENIA NA NUMERY NIEGEOGRAFICZNE

Zakres numerów

 

Opłata

bez VAT

Opłata

z VAT

Zakres numerów

 

Opłata

bez VAT

Opłata

z VAT

70y 1xx xxx1)

0,29 zł

0,36 zł

704 0xx xxx2)

0,58 zł

0,72 zł

70y 2xx xxx1)

1,05 zł

1,29 zł

704 1xx xxx2)

1,16 zł

1,43 zł

70y 3xx xxx1)

1,69 zł

2,08 zł

704 2xx xxx2)

2,03 zł

2,50 zł

70y 4xx xxx1)

2,10 zł

2,58 zł

704 3xx xxx2)

3,19 zł

3,92 zł

70y 5xx xxx1)

3,00 zł

3,69 zł

704 4xx xxx2)

4,06 zł

4,99 zł

70y 6xx xxx1)

3,46 zł

4,25 zł

704 5xx xxx2)

5,22 zł

9,99 zł

70y 7xx xxx1)

4,00 zł

4,92 zł

704 6xx xxx2)

8,12 zł

19,68 zł

70y 8xx xxx1)

6,25 zł

7,69 zł

704 7xx xxx2)

10,15 zł

12,48 zł

70y 9xx xxx2)

8,12 zł

9,99 zł

 

 

 

x – dowolna cyfra z zakresu od 0 do 9

(1) Naliczanie opłaty za każde rozpoczęte 60 sekund połączenia.

y – dowolna cyfra z zakresu od 0 do 9 z wyłączeniem cyfry 4

(2) Naliczanie opłaty za całe połączenie.

Uwaga:

Usługi Premium świadczone są przez niezależnych dostawców. OTVARTA nie ma wpływu na treści serwisów ani treści wiadomości wysłanych lub odbieranych.
Korzystanie z serwisów wiąże się z akceptacją regulaminów poszczególnych dostawców.

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.