Usługi dodatkowe - OTVARTA

USŁUGI DODATKOWE

Poczta głosowa

Usługa Poczty Głosowej udostępniana jest wszystkim Abonentom w ramach opłaty abonamentowej. Skrytkę Poczty Głosowej można aktywować za pośrednictwem krótkiego kodu *122*11# lub przez Portal OTVARTA 24/7.. W przypadku dłuższego niż 6 miesięcy niekorzystania ze skrytki, tj. nieodsłuchania powitania dla nowych Abonentów i/lub nieodebrania albo niewykonywania żadnych połączeń ze skrytką, będzie ona dezaktywowana, a ponadto zostanie wyłączony automatyczny przekaz połączeń do skrytki. Ponowna aktywacja skrytki oraz włączenie automatycznego przekazu do skrytki będą wykonywane w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Abonenta. Aby odsłuchać pocztę głosową należy zadzwonić pod numer 729 719 990 (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem). Pocztę głosową można wyłączyć za pomocą krótkiego kodu *122*00# lub przez Portal OTVARTA 24/7. Szczegółowe informacje o poczcie głosowej znajdują się tutaj.

GPRS Roaming

Usługa umożliwia korzystanie z Internetu i wysyłanie lub odbieranie wiadomości MMS poza granicami Polski. Usługi rozliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Kto dzwoni

Usługa "Kto dzwoni" to SMS informujący o tym, że ktoś próbował się dodzwonić w następujących sytuacjach:
- gdy był wyłączony telefon,
- Abonent był poza zasięgiem sieci,
- prowadzona była inna rozmowa, a nie ma aktywnej usługi "Połączenie oczekujące",
- ktoś dodzwonił się do Poczty Głosowej i nie pozostawił wiadomości.
SMS będzie zawierał numer telefonu oraz datę i godzinę nieodebranego połączenia. Uwaga! SMS nie zostanie wysłany, jeżeli system nie rozpozna numeru dzwoniącego (np. osoba dzwoniąca ma włączoną usługę CLIR - numer jest zastrzeżony). Aktywacja: Usługa "Kto dzwoni" jest bezpłatna i nie wymaga aktywacji. W każdej chwili usługę można dezaktywować, wysyłając SMS o treści N pod numer 8023. W przypadku zmiany zdania można ponownie aktywować usługę, wysyłając SMS o treści T pod nr 8023. Opłaty: SMSy wysłane pod numer 8023 są bezpłatne. Włączenie/wyłączenie usługi „Kto dzwoni” jest bezpłatne

Połączenie konferencyjne

Połączenie konferencyjne (Conference Call) – pozwala na prowadzenie rozmowy konferencyjnej za pomocą telefonu komórkowego. Aktywacja: Usługa jest domyślnie aktywna. Obsługa: W celu uruchomienia funkcji Połączenia konferencyjne należy:
a) Wybrać numer pierwszego rozmówcy i po uzyskaniu połączenia kliknąć na ekranie telefonu dodaj połączenie.
b) Wybrać numer drugiego rozmówcy i po uzyskaniu połączenia nacisnąć scal co spowoduje rozpoczęcie rozmowy konferencyjnej.
c) Aby połączyć się z następnymi rozmówcami, ponownie należy kliknąć na ekranie telefonu dodaj połączenie.
Wstrzymać prowadzoną rozmowę można przy włączonej funkcji Zawieszanie połączeń. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi Połączenia konferencyjne należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Opłaty: Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne. Opłaty są pobierane za kolejne zestawiane połączenia zgodnie z cennikiem.

Zawieszanie połączeń

Usługa zawieszanie połączeń umożliwia chwilowe wstrzymanie prowadzonego połączenia i rozmowę z kolejnym rozmówcą oraz swobodne przełączanie się pomiędzy nimi. Aktywacja: Usługa jest domyślnie aktywna. Obsługa:
a) W celu wstrzymania na chwilę prowadzonego połączenia należy na ekranie telefonu nacisnąć: "Wstrzymaj"
b) W celu nawiązania połączenia z innym rozmówcą należy nacisnąć "Dodaj połączenie", wybrać jego numer i klawisz zielonej słuchawki,
c) W celu przełączenia połączenia z jednej rozmowy na drugą należy nacisnąć na ekranie telefonu "Przełącz".
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi zawieszanie połączeń należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Opłaty: Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne. Opłaty są pobierane za kolejne zestawiane połączenia zgodnie z cennikiem.

Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych (ACR)

Usługa "Blokowanie połączeń anonimowych" umożliwia nieprzyjęcie połączenia przychodzącego z numeru zastrzeżonego. Po aktywacji usługi każde połączenie przychodzące, które nie zostanie zaprezentowane własnym numerem nie zostanie zrealizowane, a Abonent usługi nie będzie o tym fakcie poinformowany. W przypadku włączenia przez Abonenta usługi "Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych" osoba, która do nas dzwoni zostanie poinformowana o przyczynie braku połączenia poprzez bezpłatną zapowiedź słowną. Aktywacja: przez Portal OTVARTA 24/7. Opłaty - Włączenie/wyłączenie jest bezpłatne.

Krótkie kody

Krótkie kody USSD, pozwalają na szybkie i łatwe kontrolowanie stanu usług oraz ich aktywację lub dezaktywację. Listę krótkich kodów dostępnych w OTVARTA znajdziesz tutaj.

HD Voice

HD Voice to usługa, dzięki której jakość rozmów telefonicznych ulega znacznej poprawie. Dzięki zastosowaniu wyższych częstotliwości, dźwięk staje się czystszy i bardziej naturalny. Aby skorzystać z HD Voice należy znajdować się w zasięgu stacji bazowej, która obsługuje tą technologię. Konieczne jest również posiadanie urządzenia wspierającego HD Voice. Należy również łączyć się z rozmówcą korzystającym z urządzenia kompatybilnego z tą technologią.

Standard 5G

Standard 5G to skrót oznaczający sieć komórkową piątej generacji. W porównaniu z poprzednimi generacjami (2G/3G/LTE) sieć 5G oferuje znacznie wyższe prędkości przesyłania danych oraz dużo niższe opóźnienia. Aby skorzystać z sieci 5G konieczne jest posiadanie urządzenia zgodnego z tą technologią pracującego w częstotliwości 2,6GHz. Więcej informacji o 5G znajdziesz tutaj.

Usługa Wi-Fi Calling (Vo WiFi)

Wi-Fi Calling, to usługa dzięki której połączenia realizowane są za pomocą sieci Wi-Fi. Dzięki temu możesz korzystać z usług nie tylko w miejscach, gdzie zasięg sieci GSM jest słabszy, ale również za granicą. Aby korzystać z usługi konieczne jest posiadanie urządzenia zgodnego z tą technologią i połączenie z siecią WiFi zapewniającą dostęp do Internetu. Połączenia realizowane za pomocą Wi-Fi Calling rozliczane są tak, jakby były wykonywane z Polski, bez względu na to gdzie znajduje się osoba wykonująca połączenie.

Blokowanie połączenia z sieciami nienaziemnymi

Usługa umożliwia rezygnację z możliwości połączenia z sieciami nienaziemnymi (m. in. sieciami satelitarnymi morskimi, samolotowymi). Usługę aktywuje i dezaktywuje się za pomocą krótkich kodów USSD: *101*11*34# - aktywacja usługi oraz *101*00*34# - dezaktywacja usługi. Aktywacja i dezaktywacja usługi jest bezpłatna

Usługi o podwyższonej opłacie (premium)

Usługi premium umożliwiają korzystanie z serwisów informacyjnych i rozrywkowych, dokonywanie opłaty za usługi, pobieranie dodatkowej zawartości na telefon (np. dzwonki, tapety) czy też otrzymywanie dostępu do dodatkowo płatnych usług w Internecie. Szczegółowe informacje dotyczące usług premium znajdziesz tutaj.

Roaming

Usługa umożliwia korzystanie z połączeń głosowych i wiadomości SMS poza granicami Polski. Usługi rozliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem. Jeśli korzystasz z oferty O! Pełna opcja! 5G, O! Mam wszystko! 5G połączenia i usługi na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu masz w cenie abonamentu. Za połączenia w innych krajach (poza wymienionymi wyżej), opłaty są naliczane zgodnie z cennikiem. Jeśli korzystasz z oferty O! Ogromgiga! w ramach promocji "O! Ogromgiga! z upustem" usługa roamingu dostępna jest przez pierwsze 12 miesięcy od dnia aktywacji numeru. Jeśli korzystasz z ofert: O! Najtańsza! 5G, O! Najlepsza! 5G, O! Korzystna! 5G, O! Luzacka! 5G lub O! Ogromgiga! 5G (bez promocji "O! Ogromgiga! z upustem") i chcesz rozmawiać za granicą najlepszym rozwiązaniem jest bezpłatny Pakiet Wakacyjny. W jego ramach otrzymasz 500 minut rozmów lub SMS-ów na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii. Pakiet Wakacyjny można bezpłatnie aktywować w Portalu OTVARTA 24/7.

GPRS/MMS

Usługa umożliwia korzystanie z Internetu oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS.

Przekierowanie połączeń

Usługa przekierowanie połączeń umożliwia przekierowanie połączenia przychodzącego na inny numer telefoniczny. Opłata za przekierowanie połączeń przychodzących będzie rozliczana w zależności od rodzaju połączenia oraz wybranego numeru docelowego zgodnie z cennikiem.

LTE

Usługa LTE umożliwia korzystanie z szybkiego Internetu w technologii LTE. Jest to możliwe przy pomocy urządzenia obsługującego technologię LTE oraz w zasięgu sieci LTE.

Oczekiwanie na połączenie

Usługa oczekiwanie na połączenie polega na informowaniu w trakcie prowadzonej rozmowy o próbie dodzwonienia się kolejnego rozmówcy. Aktywacja: Usługa jest domyślnie aktywna na wszystkich numerach w OTVARTA. Obsługa: Jeśli w czasie prowadzonej rozmowy ktoś będzie próbował się dodzwonić, w słuchawce telefonu pojawi się powtarzalny sygnał dźwiękowy, a na ekranie telefonu pojawi się informacja o kolejnym połączeniu przychodzącym. W celu odebrania drugiego połączenia wystarczy kliknąć zieloną słuchawkę. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone i rozpocznie się połączenie z drugim rozmówcą. W trakcie trwanie rozmowy z drugim rozmówcą można powrócić do pierwszej rozmowy za pomocą przycisku przełącz rozmowę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi zawieszanie połączeń należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Opłaty: Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne. Opłaty są pobierane za kolejne zestawiane połączenia zgodnie z cennikiem.

Automatyczna konfiguracja urządzeń (autokonfigurator)

Autokonfigurator to usługa, która powoduje wysłanie wiadomości konfiguracyjnej po zainstalowaniu karty SIM lub eSIM w nowym urządzeniu. W każdym przypadku otrzymamy dwie wiadomości konfiguracyjne - jedną dotyczącą ustawień MMS, drugą dotyczącą ustawień Internetu. Wiadomości konfiguracyjne przychodzą w czasie ok. 5-20 minut po włożeniu karty do telefonu. Istnieje również możliwość wymuszenia wysłania ustawień konfiguracyjnych na telefon przez wysłanie wiadomości SMS na numer 8090 o treści "MMS" lub treści "Internet". Koszt wysłania wiadomości SMS zgodnie z cennikiem. Autokonfigurator działa dla większości telefonów tradycyjnych (tych „starszego” typu z klawiaturą) oraz z Androidem.

Usługa "Już dostępny"

Usługa „Już dostępny” to usługa wysyłająca informację o dostępności w sieci Abonenta na numer, który próbował wykonać połączenie do Abonenta, w czasie gdy Abonent był poza zasięgiem sieci lub miał wyłączony telefon. Zarządzanie usługą możliwe jest komendami wysyłanymi SMS-em pod bezpłatny numer 8023. Szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj.

Wiadomości RCS

Wiadomości RCS (Rich Communication Services) to nowy standard wiadomości wdrażany przez firmę Google, który ma zastąpić wiadomości SMS i MMS. Za pomocą wiadomości RCS można wysłać nie tylko tekst, ale również multimedia, np. zdjęcia, dźwięki, a także inne pliki. Maksymalny rozmiar pliku wysłanego wiadomością RCS to aż 105 MB. Wiadomości RCS wysyłane są za pomocą Internetu, tak więc wysłanie multimediów nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą, tak jak jest to w przypadku wiadomości MMS. Aby aktywować usługę RCS konieczne jest posiadanie urządzenia z systemem Android i pobranie odpowiedniej aplikacji ze sklepu Google Play. Szczegółowa instrukcja konfiguracji usługi RCS znajduje się tutaj.

Usługa VoLTE

VoLTE czyli Voice over Long Term Evolution to usługa realizowania połączeń głosowych za pomocą technologii LTE. Dzięki tej usłudze poprawia się jakość dźwięku podczas rozmowy, a połączenia są realizowane szybciej. Dodatkowo w trakcie rozmowy można korzystać z Internetu z prędkością LTE. Aby móc skorzystać z usługi VoLTE konieczne jest posiadanie urządzenia obsługującego tą technologię oraz włączenie stosownej opcji w ustawieniach aparatu. Korzystanie z VoLTE jest bezpłatne.

Karta eSIM

Jest to cyfrowa wersja karty SIM, którą instaluje się w telefonie z wbudowanym specjalnym modułem poprzez zeskanowanie dostarczonego przez OTVARTA kodu QR oraz pobranie profilu na swoje urządzenie. Karta eSIM dostępna jest dla wszystkich zamawiających nową usługę w e-Sklepie OTVARTA. Aby móc korzystać z karty eSIM konieczne jest posiadanie urządzenia obsługującego ten standard. Kartę eSIM można zainstalować zarówno na telefonach jak i zegarkach. Więcej informacji o karcie eSIM można znaleźć tutaj.

Blokada połączeń międzynarodowych

Usługa umożliwia zablokowanie możliwości wykonywania połączeń międzynarodowych. Aktywacja usługi jest bezpłatna i można ją zlecić przez Portal OTVARTA 24/7.

Obniżanie kosztów

Pakiety obniżające koszty

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Abonentów, przygotowaliśmy dodatkowe promocje dające możliwość obniżenia kosztów. Można je aktywować po zalogowaniu się do Portalu OTVARTA 24/7.

Korzystne pakiety SMS-ów

W taryfach O! Korzystna! O! Swobodna!, O! Gigantyczna!, O! Mam wszystko! - w ramach Opłaty Abonamentowej (oferty promocyjnej) uruchamiane są pakiety SMS bez limitu (bez naliczania dodatkowej opłaty - tylko opłata abonamentowa). W pozostałych taryfach - a więc: O! Najtańsza!, O! Najlepsza!, O! Pełna opcja! - można uruchomić dowolny z poniższych pakietów SMS: Pakiet 50 SMS – cena: 3,50 zł Pakiet 100 SMS – cena: 6,00 zł Pakiet SMS bez limitu – cena: 9,90 zł

Nie znalazłeś/-aś informacji, których szukasz?
Sprawdź Najczęściej zadawane pytania
lub skontaktuj się z doradcą sieci OTVARTA, dzwoniąc pod numer telefonu: 699 711 699

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.