W planach urlop za granicą? Korzystaj z roamingu!

Co to jest roaming?
To usługa, dzięki której możesz korzystać z telefonu komórkowego za granicą. Jeśli wyjeżdżasz na zagraniczne wakacje lub w delegację, w zależności od taryfy – możesz aktywować promocyjny Pakiet Wakacyjny lub rozmawiać w ramach abonamentu. Dowiedz się więcej poniżej!

Roaming i pakiet wakacyjny

Roaming to usługa, która umożliwia prowadzenie rozmów, wysyłanie i odbieranie SMS-ów i MMS-ów oraz korzystanie z Internetu podczas pobytu za granicą. Po przekroczeniu granicy telefon powinien automatycznie wyszukać i połączyć się do sieci operatora zagranicznego, który współpracuje z OTVARTA i umożliwić realizację wyżej wymienionych usług. W przypadku, gdy telefon automatycznie wybierze sieć innego operatora niż ten, z którym współpracuje OTVARTA, w celu prawidłowego korzystania z roamingu, konieczna jest modyfikacja ustawień telefonu, zgodnie z instrukcją dostępną tutaj. Wyszukiwarka sieci dostępna jest tutaj. Pełną listę sieci współpracujących z OTVARTA znajdziesz tutaj.

Przebywając w strefach przygranicznych, w szczególnych przypadkach, telefon z aktywnym automatycznym wyborem sieci może wyszukać i połączyć się z siecią operatora zagranicznego. W takim przypadku wszystkie usługi będą realizowane w roamingu, tj. z sieci zagranicznego operatora. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy w ustawieniach telefonu wyłączyć automatyczne wybieranie sieci i wybrać z dostępnych sieć OTVARTA lub PLUS. 

Pakiet wakacyjny to usługa, która umożliwia prowadzenie rozmów oraz wysyłanie i odbieranie SMS-ów podczas pobytu za granicą. W pakiecie wakacyjnym, do prawidłowego działania usługi, konieczne jest wybranie odpowiedniego operatora zagranicznego, tak jak w przypadku korzystania z roamingu. W skład pakietu wakacyjnego wchodzi:

 • roaming (rozmowy i SMS),
 • 500 minut rozmów wymiennych na SMS-y na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii.

Pakiet wakacyjny aktywowany jest na okres 14 dni kalendarzowych i możesz z niego skorzystać dwa razy w ciągu roku na każdym numerze telefonu, który ma aktywną taryfę: O! Najtańsza!, O! Najlepsza!, O! Korzystna! lub O! Luzacka!. Za połączenia telefoniczne poza UE lub korzystanie z innych usług opłaty są naliczane zgodnie z regulaminem promocji Pakiet wakacyjny. Szczegóły oferty tutaj.

Internet w roamingu

Korzystanie z Internetu w czasie zagranicznych podróży wymaga aktywnej usługi roamingu i odpowiedniej promocji. W przypadku, gdy wymienione usługi i promocje nie są aktywne, Internet za granicą nie będzie działać. Do prawidłowego funkcjonowania usługi w telefonie wymagane jest również:

 • poprawne ustawienie punktu dostępu (APN). Prawidłowe ustawienie APN to: www.mobilny.pl,
 • odblokowanie w ustawieniach transmisji danych w roamingu.

W celu sprawdzenia dostępnych prędkości sieci (2G, 3G, LTE, 5G) i możliwości ich wyboru zapoznaj się z listą operatorów współpracujących z OTVARTA. Lista dostępna jest tutaj.

W taryfach O! Najtańsza!, O! Najlepsza!, O! Korzystna! oraz O! Luzacka! internet w roamingu dostępny jest w ramach promocji: Internet w pakiecie wakacyjnym 1 GB w UE. Szczegóły oferty tutaj.

W taryfach O! Mam wszystko! i O! Pełna opcja! Internet w roamingu dostępny jest w ramach promocji taryf europejskich. Szczegóły oferty tutaj.

W taryfie O! Ogromgiga! Internet w roamingu dostępny jest w ramach promocji O! Ogromgiga! z upustem. Szczegóły oferty tutaj.

Internet mobilny z obsługą 5G

Jeśli szukasz najtańszego, szybkiego i niezawodnego Internetu do domu lub biura, sprawdź naszą ofertę Internetu mobilnego LTE za najniższą cenę na rynku!

PRZENIEŚ SWóJ NUMER DO OTVARTA!

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i ciesz się abonamentem tańszym od najtańszego na rynku bez zmiany dotychczasowego numeru telefonu!

O! - NAJLEPSZY ABONAMENT W POLSCE!

Szukasz najtańszego abonamentu? Gwarantujemy umowę bez limitu, darmowe pakiety i swobodny dostęp do internetu LTE, 5G. Sprawdź naszą ofertę!

Regulacje roamingowe

W związku z wchodzącym w życie z dniem 1 lipca 2022 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej "Rozporządzenie"), poniżej przedstawiamy rozwiązania, które zostały wdrożone w związku z koniecznością wypełnienia wymagań wskazanych w Rozporządzeniu. 

GPRS Limiter w roamingu

Zgodnie z art. 14 ust. 4 Rozporządzenia, w OTVARTA działa usługa GPRS Limiter, w której przewidziane są następujące limity połączeń internetowych w roamingu: pierwszy próg na poziomie 250 zł i kolejny próg na poziomie 250 zł, łącznie progi te składają się na kwotę 500 zł. Abonent, po osiągnięciu 40% pierwszego progu oraz 80% użycia pierwszego i 80% użycia drugiego progu, otrzyma powiadomienie o przekroczeniu wyżej wymienionych progów. Po osiągnięciu wartości limitu każdego z progów (250 zł) wysłane zostanie powiadomienie o zablokowaniu transmisji danych i dalsza usługa transmisji danych zostanie zablokowana. W powiadomieniu Abonent zostanie poinformowany o możliwości i sposobie odblokowania usługi transmisji danych.

Włączenie i wyłączenie usługi oraz odblokowanie limitu

 1. Usługa jest włączana automatycznie, bez konieczności wykonywania żadnych działań.
 2. Wyłączenie usługi jest możliwe poprzez wysłanie SMS o treści „NIE” lub „N” pod numer 8801 - bez pobierania dodatkowych opłat za wysłanie SMS w zasięgu sieci OTVARTA i w roamingu międzynarodowym. Wyłączenie usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zlecenia Abonenta.
 3. Ponowne włączenie usługi jest możliwe poprzez wysłanie SMS o treści „TAK” lub „T” pod numer 8801 - bez pobierania dodatkowych opłat za wysłanie SMS w zasięgu sieci OTVARTA i w roamingu międzynarodowym. Włączenie usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zlecenia Abonenta.
 4. Odblokowanie limitu po przekroczeniu pierwszego i drugiego progu jest możliwe poprzez wysłanie SMS o treści „ODBLOKUJ” pod numer 8803 - bez pobierania dodatkowych opłat za wysłanie SMS w zasięgu sieci OTVARTA i w roamingu międzynarodowym.

Działanie usługi

 1. W ramach usługi Abonentowi automatycznie ustawiane są dwa limity na transmisję danych w roamingu o wartości 250 zł każdy („limit”).
 2. Działanie usługi: 
  • Pierwszy limit:
   • po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wielkości 40% limitu, co w przybliżeniu odpowiada wartości 100 zł, do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o przekroczeniu tego progu,
   • po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wielkości 80% limitu, co w przybliżeniu odpowiada wartości 200 zł, do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o przekroczeniu tego progu,
   • po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wartości limitu do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o zablokowaniu transmisji danych. Transmisja danych zostanie zablokowana i niemożliwe będzie korzystanie z Internetu w roamingu do końca okresu, o którym mowa w pkt 3 poniżej, o ile Abonent nie odblokuje transmisji danych, zgodnie z instrukcją podaną w wiadomości SMS,
   • po odblokowaniu transmisji danych zostanie uruchomiony drugi limit o wartości 250 zł,
  • Drugi limit:
   • po osiągnięciu  przez Abonenta 80% limitu o wartości 250 zł, co w przybliżeniu odpowiada wartości 200 zł (450 zł z uwzględnieniem pierwszego limitu), do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o przekroczeniu tego progu, 
   • po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wartości limitu do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o zablokowaniu transmisji danych. Transmisja danych zostanie zablokowana i korzystanie z Internetu w roamingu nie będzie możliwe do końca okresu rozliczeniowego, o ile Abonent nie odblokuje transmisji danych, zgodnie z instrukcją podaną w wiadomości SMS. 
 3. Limity odnawiane są w każdym okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że usługa nie została wyłączona.
 4. Abonent może w każdym czasie odblokować transmisję danych zablokowaną po osiągnięciu limitu poprzez wysłanie SMS o treści „ODBLOKUJ” pod numer 8803.
 5. Warunkami działania usługi są:
  • posiadanie przez Abonenta prawidłowo skonfigurowanego urządzenia obsługującego pakietową transmisję danych w  roamingu,
  • posiadanie przez Abonenta aktywnej usługi roamingu,
  • posiadanie przez Abonenta aktywnej usługi pakietowej transmisji danych.

Blokowanie sieci nienaziemnych

Zgodnie z art. 14 ust. 7 Rozporządzenia, udostępniamy mechanizm dający możliwość blokowania/odblokowania przez Abonenta logowania się karty SIM do sieci nienaziemnej.

Blokada połączeń z sieciami satelitarnymi, morskimi i samolotowymi (Blokada sieci nienaziemnych) jest bezpłatna. Jeśli na danym obszarze nie ma zasięgu innych sieci, nie będzie możliwości korzystania z usług. Blokadę można włączyć:

 • krótkim kodem *101*11*34# zatwierdzonym przyciskiem połączenia,
 • logując się do Portalu OTVARTA 24/7

Możliwość korzystania z usług w sieciach satelitarnych, morskich i samolotowych można przywrócić wyłączając blokadę:

 • krótkim kodem *101*00*34# zatwierdzonym przyciskiem połączenia,
 • logując się do Portalu OTVARTA 24/7.

Włączenie i wyłączenie blokady jest możliwe jedynie, gdy urządzenie znajduje się w zasięgu sieci. Blokada zostanie włączona lub wyłączona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zlecenia. 

Niezamierzone korzystanie z roamingu

Zgodnie z motywem 48 Rozporządzenia, w zakresie realizacji działań jakie zmierzają do minimalizacji ryzyka niezamierzonego korzystania z roamingu oraz w celu ochrony Abonentów przed koniecznością ponoszenia opłat roamingowych, podczas gdy znajdują się na terytorium swojego państwa członkowskiego informujemy, że:

Usługi roamingowe zarejestrowane i taryfikowane mimo, że Abonent nie przekroczył granicy, są następstwem zalogowania się karty SIM do sieci operatorów naszych sąsiadów i korzystania ze świadczonych przez niech usług. Niniejsza sytuacja może wystąpić na terenach przygranicznych, gdzie zasięg operatorów zagranicznych jest dostępny na niektórych obszarach naszego kraju i może być silniejszy od zasięgu sieci własnego operatora. Jeśli przebywasz w pobliżu granicy, sprawdź status zalogowania do sieci. Na wyświetlaczu telefonu z reguły prezentowane są informacje o tym, że właśnie korzystasz z roamingu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób jest to oznaczane w Twoim urządzeniu, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. By uniknąć zalogowania do zagranicznej sieci należy zmienić tryb wyboru sieci z automatycznego na manualny (umiejscowienie tej opcji zależne jest od menu Twojego telefonu, zazwyczaj jednak możesz ją znaleźć w opcji "Ustawienia"). Po zmianie trybu wyboru sieci na manualny należy spośród widocznych w telefonie dostępnych sieci wybrać sieć Plus. Po wykonaniu tej czynności aparat nie będzie już logować się do innych sieci. Inną możliwością uniknięcia logowania do sieci zagranicznego operatora jest wyłączenie na swoim numerze usługi roamingu.

Jakość usług

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt c i ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oczekujemy na opublikowanie wykonawczych wytycznych. Do czasu udostępnienia wytycznych i ich realizacji obecne zapisy regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów OTVARTA dotyczące jakości usług, odnoszą się zarówno do jakości usług telekomunikacyjnych świadczonych na terenie kraju jak i w roamingu. 

WYSZUKAJ SIEĆ ZAGRANICZNĄ

Sprawdź, którzy operatorzy zagraniczni współpracują z OTVARTA i jaki jest zakres dostępnych u nich usług:
Nazwa sieciGSMGPRS/MMS3G4G (LTE)5G (LTE)możliwość bezpośredniego wybrania numeru

* w razie braku wybierania bezpośredniego aby zadzwonić należy skorzystać z tzw. Krótkiego Kodu. Wpisz Krótki Kod 111, następnie numer kierunkowy (np. 48 w przypadku Polski) oraz numer telefonu do którego dzwonisz. Całość tekstu zakończ # i wciśnij zieloną słuchawkę

Nie znalazłeś/-aś informacji, których szukasz?
Sprawdź Najczęściej zadawane pytania
lub skontaktuj się z doradcą sieci OTVARTA, dzwoniąc pod numer telefonu: 699 711 699

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.