Chcesz rozmawiać tanio? Przenieś numer do OTVARTA!

Jak przenieść numer?
Chcesz dołączyć do grona naszych zadowolonych Klientów i cieszyć się abonamentem tańszym od najtańszego na rynku, lecz zachować dotychczasowy numer telefonu komórkowego? Nic prostszego! Dowiedz się, jak łatwo to zrobić!

Przenieś numeru telefonu do OTVARTA!

umowa na czas nieokreślony
wszystkie umowy
umowa na 24 miesiące

O!
Najtańsza!

7 99

Połączenia w sieci OTVARTA

bez ograniczeń

Połączenia krajowe do wszystkich sieci i na stacjonarne

60 min

Wiadomości

opcjonalny pakiet

Minimalny czas trwania umowy

brak

Internet

0,5 GB

Roaming

w pakiecie wakacyjnym

Sprawdź ofertę

O!
Korzystna!

17 99

Krajowe rozmowy do wszystkich sieci

bez ograniczeń

Krajowe rozmowy na stacjonarne

bez ograniczeń

Wiadomości

bez limitu SMS

Minimalny czas trwania umowy

brak

Internet

6 GB

Roaming

w pakiecie wakacyjnym

Sprawdź ofertę

O! Gigantyczna!

55 99

Krajowe rozmowy do wszystkich sieci

BEZ OGRANICZEŃ

Krajowe rozmowy na stacjonarne

BEZ OGRANICZEŃ

Wiadomości

BEZ LIMITU SMS I MMS

Minimalny czas trwania umowy

BRAK

Internet

100 GB + 100 GB Noc

Roaming

W PAKIECIE WAKACYJNYM

Sprawdź ofertę

O!
Pełna opcja!

24 99

Rozmowy do wszystkich sieci

bez ograniczeń

Rozmowy na stacjonarne

bez ograniczeń

Wiadomości

opcjonalny pakiet

Minimalny czas trwania umowy

24 miesiące

Internet

2 GB

Roaming

w UE

Sprawdź ofertę

O!
Mam wszystko!

28 99

Rozmowy do wszystkich sieci

bez ograniczeń

Rozmowy na stacjonarne

bez ograniczeń

Wiadomości

bez limitu SMS

Minimalny czas trwania umowy

24 miesiące

Internet

6 GB

Roaming

w UE

Sprawdź ofertę

Zmiana operatora na nowego, np. na sieć OTVARTA, nie musi oznaczać konieczności zmiany obecnego numeru telefonu. Nie wymaga również żadnych formalności z Twojej strony poza złożeniem odpowiedniego wniosku (trwa to 10 minut, poniżej przeczytasz, jak łatwo można to zrobić). Wszystkie pozostałe formalności – łącznie z rozwiązaniem umowy z poprzednią siecią – załatwi za Ciebie OTVARTA. 

Jak wygląda przenoszenie numeru w sieci OTVARTA?

W przypadku OTVARTA wniosek o przeniesienie składamy drogą elektroniczną. Jak? Kliknij w przycisk „Przenieś numer”, który znajduje się na samej górze (tuż pod ceną) lub na samym dole opisu konkretnego abonamentu, np. O! Najlepsza!

1. Na ekranie komputera pojawi się okienko, w które należy wpisać swój aktualny numer telefonu. To ważne, bo na podany numer przyjdzie w ciągu kilkudziesięciu sekund kod weryfikacyjny. W ten sposób sprawdzamy, że rzeczywiście chcesz przenieść numer.

2. Odbierz na swoim telefonie kod weryfikacyjny i wpisz go w okienko, które pojawiło się na ekranie komputera, 

a następnie w formularzu zaznacz:

a) u jakiego operatora obecnie posiadasz numer

b) jaki rodzaj umowy posiadasz – abonament, karta czy mix (ta informacja ma wpływ na to, kiedy można przenieść numer)

c) tryb, w jakim chcesz wypowiedzieć umowę

oraz wpisz pozostałe dane do formularza.

3. W ciągu 30 minut od wypełnienia i wysłania formularza na podany przez Ciebie numer telefonu zadzwoni pracownik sieci OTVARTA, z którym ustalisz dodatkowe szczegóły.

4. W ciągu 24 godzin przesyłką kurierską otrzymasz w wersji papierowej wniosek o przeniesienie numeru do innego operatora – w tym przypadku do naszej sieci – wraz z pełnomocnictwem dla OTVARTA, dzięki któremu nasza sieć będzie mogła reprezentować Cię u obecnego operatora, a więc załatwić wszystkie formalności związane z przeniesieniem numeru i rozwiązaniem dotychczasowej umowy.

5. Odeślij podpisany wniosek o przeniesienie i pełnomocnictwo – to ostatnia rzecz, którą musisz zrobić, by zachować stary numer telefonu i jednocześnie cieszyć się nowym abonamentem w bardzo atrakcyjnej cenie.

Kiedy i ile czasu przed końcem umowy mogę przenieść numer?

O tym, jak i kiedy można przenieść numer do innej sieci decydują rodzaj zawartej umowy oraz sposób, w jaki korzystasz z telefonii mobilnej. 

I tak, jeśli masz umowę na abonament telefoniczny, do wyboru są 3 tryby przeniesienia numeru:

1. Z okresem wypowiedzenia – to sytuacja, w której kończy się umowa z poprzednim operatorem, zawieramy nową i chcemy płynnie przejść z jednej sieci do drugiej, albo w sytuacji, kiedy mamy w umowie klauzulę, że okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące i zachowujemy ten okres, nie chcąc płacić kary umownej (naliczanej według taryfy konkretnego operatora) za zerwanie umowy.

2. Na koniec okresu promocyjnego – informację na ten temat znajdziesz w umowie z dotychczasowym operatorem. Okres promocyjny to czas, kiedy płacisz niższy abonament niż jego cena wyjściowa, np. w momencie zawierania umowy z dotychczasową siecią wybrany abonament kosztował 65 zł miesięcznie, ale w wyniku rabatu płacisz za niego 45 zł.

3. Bez zachowania okresu wypowiedzenia z obecnym operatorem – to sytuacja, w której niemal z dnia na dzień decydujesz się korzystać z usług sieci OTVARTA, bo ma lepszą ofertę niż obecny dostawca usługi. Przy takim trybie przeniesienia numeru należy się liczyć z tym, że dotychczasowy operator naliczy karę umowną za zerwanie umowy. Zazwyczaj jest ona równowartością kosztów abonamentu za okres wypowiedzenia umowy. Co to znaczy? Na przykład: jeśli za abonament płacimy miesięcznie 55 zł i mamy 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy, to kara, którą naliczy nam dotychczasowy dostawca usługi będzie wynosiła 165 zł, czyli równowartość opłaty abonamentowej za 3 miesiące, bo tyle trwa okres wypowiedzenia umowy.

Z kolei jeśli wybierzesz opcję „przeniesienie numeru na kartę”, wybierasz po prostu „przeniesienie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu... dni” i określasz liczbę dni, czyli kiedy chcesz, aby przeniesienie nastąpiło. 

Jak aktywować kartę SIM w sieci OTVARTA?

Jak widać przeniesienie numeru do sieci OTVARTA jest naprawdę proste i wygodne. Poza wypełnieniem formularza na naszej stronie internetowej, nie wymaga od Ciebie żadnych dodatkowych działań.

Warto na koniec dodać, że sama zmiana operatora jest niezauważalna. Odbywa się w nocy między 24.00 a 3.00 rano. Jeśli włożysz kartę OTVARTA do telefonu wieczorem w dzień, w którym kończy się umowa z dotychczasowym dostawcą, pamiętaj, aby rano wyłączyć i włączyć telefon – w ten sposób aktywujesz kartę OTVARTA.

Najczęściej zadawane pytania

1. Co trzeba zrobić, żeby przenieść numer do innej sieci?
Aby przenieść numer do sieci OTVARTA, należy zgłosić to przy zawieraniu umowy naszemu konsultantowi przez telefon, bądź kliknąć w przycisk przenieś numer, który znajduje się pod każdą ofertą na abonament telefoniczny.
3. Czy można przenieść numer na kartę?
Tak, można przenieść numer z karty na abonament, wybierając jedną z naszych atrakcyjnych ofert.
5. Przeniesienie numeru – czy trzeba wypowiadać umowę?
To zależy od tego, czy nasza umowa się kończy, czy też jest podpisana na dłużej. W pierwszym przypadku wystarczy, że jej po prostu nie przedłużymy, a nowemu operatorowi zgłosimy chęć przeniesienia numeru podczas zawierania nowej umowy. W przypadku, gdy umowa jest podpisana na czas określony, np. na 24 miesiące i do jej końca zostało nam przykładowo 6 miesięcy – można przenieść numer z zachowaniem okresu wypowiedzenia (jego długość jest regulowana umową z dotychczasowym operatorem) lub też wybrać przeniesienie numeru bez zachowania okresu wypowiedzenia.
7. Przeniesienie numeru a koniec umowy
Przeniesienie numeru wraz z końcem obowiązującej umowy jest dobrym rozwiązaniem, bo unikamy w ten sposób ewentualnej kary umownej. Przeniesienie numeru w czasie trwania umowy może bowiem skutkować karą naliczaną przez dotychczasowego operatora za zerwanie umowy, o ile nie zachowujemy okresu wypowiedzenia umowy.
9. O której godzinie następuje przeniesienie numeru?
Przeniesienie numeru następuje w nocy – między północą a godziną 3.00 rano, w noc, która poprzedza rozpoczęcie obowiązywania umowy z siecią OTVARTA.
11. Przeniesienie numeru – jakie dokumenty są potrzebne?
Po zgłoszeniu chęci przeniesienia numeru do sieci OTVARTA, otrzymasz kurierem wniosek o przeniesienie numeru oraz pełnomocnictwo dla naszej sieci, dzięki któremu będziemy mogli załatwić w Twoim imieniu wszystkie formalności związane z przeniesieniem numeru u dotychczasowego operatora.
13. Przeniesienie numeru – kiedy zmienić kartę?
Nową kartę sieci OTVARTA możesz włożyć do telefonu wieczorem w ostatni dzień obowiązywania starej umowy lub rano w pierwszy dzień obowiązywania umowy z OTVARTA. Jak zmienić kartę? Patrz punkt 12 powyżej.
2. Kiedy mogę przenieść numer?
W każdej chwili – w zależności od potrzeb, jednak należy pamiętać, że wypowiadając umowę przed czasem, bez zachowania okresu wypowiedzenia, trzeba liczyć się z karą umowną naliczaną przez obecnego operatora.
4. Czy można przenieść numer do innej sieci przed zakończeniem umowy?
Tak. Jeśli jest to numer na kartę, można to zrobić w zasadzie w każdej chwili, jednak jeśli posiadamy abonament na czas określony, należy liczyć się z tym, że obecny naliczy karę za wcześniejsze zerwanie umowy, o ile nie zachowamy okresu wypowiedzenia. Wysokość kary jest regulowana w umową, która została zawarta z dotychczasowym operatorem.
6. Przeniesienie numeru a kara umowna – czy zawsze muszę ją zapłacić?
Karę umowną operatorzy naliczają za wcześniejsze zerwanie umowy bez zachowania czasu wypowiedzenia. Wysokość kary umownej i sposób jej naliczania jest zapisany w umowie z dotychczasowym operatorem. Warto zatem rozważyć, co się bardziej opłaca – wcześniejsze wypowiedzenie umowy bez okresu wypowiedzenia i zapłacenie kary umownej, czy też przeniesienie numeru po zakończeniu umowy z dotychczasowym operatorem lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy.
8. Ile trwa przeniesienie numeru?
Samo przeniesienie numeru to bardzo krótki proces, na który operatorzy mają 3 godziny. Odbywa się w nocy między godziną 00.00 a 03.00 rano – to jest noc między dniem zakończenia umowy z dotychczasowym operatorem a dniem rozpoczęcia umowy z siecią OTVARTA.
10. Ile kosztuje przeniesienie numeru?
Przeniesienie numeru jest bezpłatne. Proces ten reguluje ustawa „Prawo telekomunikacyjne” z dn. 16 lipca 2004 r. oraz „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych”.
12. Przeniesienie numeru – aktywacja karty
Jeśli nową kartę wkładasz do telefonu wieczorem w dniu, kiedy kończy się umowa ze starym operatorem, by aktywować kartę musisz rano wyłączyć, a następnie włączyć telefon. Jeśli natomiast wkładasz kartę dopiero rano, w dzień, w którym rozpoczynasz umowę z siecią OTVARTA – wystarczy, że po włożeniu karty uruchomisz swój telefon. Nowa karta będzie aktywna.

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.