Tradycyjna faktura czy e-faktura - wybierz najlepszą opcję!

Faktura za abonament
Klienci naszej sieci mają możliwość wyboru sposobu, w jaki chcą otrzymywać fakturę za abonament. Mogą ją dostawać w formie papierowej drogą listowną (tzw. faktura tradycyjna) lub drogą elektroniczną bezpośrednio do swojej skrzynki e-mailowej (tzw. e-faktura). Sprawdź, która opcja bardziej się opłaca i wybierz dla siebie najwygodniejsze rozwiązanie.

Faktury w sieci OTVARTA

Co zawierają faktury?

Wszystkie faktury zawierają przede wszystkim dane sprzedawcy, dane nabywcy, indywidualny numer konta, na który należy dokonać wpłaty oraz termin, do którego wpłacone pieniądze powinny znaleźć się na koncie OTVARTA.

Z fakturą dostałem specyfikację, co to za dokument?

Z każdą fakturą otrzymasz specyfikację do niej. Dokument ten zawiera wyszczególnienie wszystkich opłat, które składają się na fakturę, a także podstawowy wykaz wykonanych połączeń. Na końcu specyfikacji znajduje się ponadto informacja o kwocie do zapłaty oraz numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty.

Kiedy otrzymam pierwszą fakturę? 

Jeśli zawarłeś umowę na mobilny Internet to pierwszą fakturę otrzymasz po powrocie podpisanej umowy do siedziby OTVARTA.  W przypadku, gdy korzystasz z abonamentu telefonicznego - pierwszą fakturę otrzymasz po aktywacji numeru w OTVARTA. W obydwu przypadkach faktura zawiera opłatę aktywacyjną. Przykładowa faktura poniżej:

Specyfikacja faktury aktywacyjnej

Faktura aktywacyjna

Kiedy mój numer będzie aktywny?

W przypadku usługi Internetu mobilnego, usługa zostanie aktywowana po opłaceniu opłaty aktywacyjnej (musi ona zostać zaksięgowana na koncie OTVARTA). Jeśli korzystasz z abonamentu telefonicznego i numer został przeniesiony z innej sieci to zostanie on aktywowany w terminie wyznaczonym przez dotychczasowego operatora. Jeśli jest to nowy numer - zostanie on aktywowany po otrzymaniu przez OTVARTA podpisanej umowy. 

Kiedy zapłacę pierwszy abonament?

Kolejna faktura wystawiana jest w pierwszym pełnym okresie rozliczeniowym i zawiera ona cząstkową opłatę abonamentową (za okres od dnia aktywacji do końca miesiąca – np. 11.01.2022 - 31.01.2022 oraz opłatę za pierwszy pełny okres rozliczeniowy - w tym przypadku od 01.02.2022 do 28.02.2022 . Poniżej wzór faktury zawierającej cząstkową opłatę abonamentową i opłatę abonamentową za pierwszy pełny okres rozliczeniowy:

Specyfikacja faktury abonamentowej

Faktura abonamentowa

Co to jest E-Faktura?

E-Faktura to faktura wysyłana drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres e-mail. Ponadto E-Faktura powoduje obniżenie opłaty abonamentowej o wartość wskazaną w umowie, cenniku lub regulaminie promocji. Udzielany upust dotyczy każdej zawartej umowy, np. jeśli ktoś korzysta z dwóch numerów (na podstawie zawartych dwóch umów) i wyraził zgodę na otrzymywanie E-Faktury, to każda z dwóch naliczanych opłat abonamentowych zostanie pomniejszona o wartość upustu za E-Fakturę.

Jaki otrzymam upust za E-Fakturę zawierając umowy na kilka numerów telefonicznych?

E-Faktura to usługa pozwalająca obniżyć koszt opłaty abonamentowej. Jest to faktura wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia. E-Faktura powoduje obniżenie opłaty abonamentowej o wartość wskazaną w umowie, cenniku lub regulaminie promocji. Udzielany upust dotyczy każdej zawartej umowy, np. jeśli ktoś korzysta z dwóch numerów (na podstawie zawartych dwóch umów) i wyraził zgodę na otrzymywanie E-Faktury, to każda z dwóch naliczanych opłat abonamentowych zostanie pomniejszona o wartość upustu za E-Fakturę.

Kiedy decyduję, w jakiej formie chcę otrzymywać faktury?

Decyzja dotycząca korzystania z E-Faktury zostaje podjęta przy składaniu zamówienia, a upust obowiązuje od pierwszej opłaty abonamentowej.

W jaki sposób należy aktywować E-Fakturę?

W przypadku, gdy zawarta umowa nie obejmuje E-Faktury, usługę można aktywować dzwoniąc pod numer: 699 711 699. Od kolejnego okresu rozliczeniowego faktury będą wysyłane drogą mailową, a opłata abonamentowa zostanie pomniejszona o przyznany upust za E-Fakturę.

Jak można zrezygnować z E-Faktury?

Rezygnację z E-Faktury należy zgłosić telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 699 711 699. Należy pamiętać, że rezygnując z E-Faktury rezygnujemy też z upustu udzielonego na opłaty abonamentowe. Upust za E-Fakturę przestanie być naliczany od kolejnego okresu rozliczeniowego, a wystawiane faktury będą przesyłane pocztą tradycyjną.

Nie znalazłeś/-aś informacji, których szukasz?
Sprawdź Najczęściej zadawane pytania
lub skontaktuj się z doradcą sieci OTVARTA, dzwoniąc pod numer telefonu: 699 711 699

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.