ETSI Definicja pojęcia

Co to jest ETSI
Poznaj definicję pojęcia ETSI

ETSI

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) to organizacja standaryzacyjna z siedzibą w Europie, odpowiedzialna za rozwój i ustalanie standardów technicznych w dziedzinie telekomunikacji, zwłaszcza w kontekście systemów komórkowych takich jak GSM (Global System for Mobile Communications).

ETSI jest kluczowym graczem w ustalaniu norm i protokołów, które umożliwiają komunikację między różnymi sieciami GSM na całym świecie. Organizacja ta skupia się na opracowywaniu i definiowaniu specyfikacji technicznych, które mają zapewnić interoperacyjność i kompatybilność między różnymi dostawcami sprzętu i operatorami sieci GSM.

Praca ETSI w zakresie standardów GSM obejmuje różne aspekty, takie jak systemy transmisji głosowej, transmisji danych, bezpieczeństwo, zarządzanie siecią, identyfikację abonenta, interfejsy użytkownika, protokoły komunikacyjne itp. Organizacja ta angażuje przedstawicieli z branży telekomunikacyjnej, operatorów sieci, dostawców sprzętu, regulatorów i innych zainteresowanych stron, aby opracować spójne i powszechnie akceptowane standardy dla systemów GSM.

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.