Handover Definicja pojęcia

Co to jest Handover
Poznaj definicję pojęcia Handover

Handover

Przełączanie, znane również jako handover, jest kluczowym terminem w dziedzinie telekomunikacji, szczególnie w branży GSM (Global System for Mobile communications). Jest to procedura, w wyniku której aktywne połączenie jest przekazywane z jednej komórki radiowej do innej bez przerwania trwającej rozmowy lub transmisji danych. Może to nastąpić podczas przemieszczania się użytkownika, gdy aktualna komórka radiowa staje się mniej optymalna od innej komórki w zasięgu.

Przełączanie jest procesem zarządzanym przez system telekomunikacyjny, który wykorzystuje różne algorytmy i techniki do zapewnienia płynności komunikacji podczas przemieszczania się użytkowników. Proces ten obejmuje różne kroki, takie jak identyfikacja potrzeby przełączenia, wybór nowej komórki, przygotowanie nowej komórki, przeprowadzenie przełączenia i weryfikacja skuteczności przełączenia.

Przełączanie jest zatem fundamentalnym elementem mobilności w sieciach GSM, które umożliwia efektywne zarządzanie zasobami radiowymi i utrzymanie jakości połączenia, nawet gdy użytkownik jest w ruchu. Przez cały czas, kiedy użytkownik przechodzi z jednej komórki do drugiej, złożone mechanizmy systemu GSM działają w tle, aby zapewnić ciągłość usług i optymalizację zasobów sieci.

Podczas gdy algorytmy i techniki przełączania ewoluują z czasem, aby radzić sobie z nowymi wyzwaniami, takimi jak rosnąca liczba użytkowników i większa koncentracja komórek, podstawowa zasada przełączania pozostaje taka sama: umożliwienie płynnej i niezauważalnej dla użytkownika przełączania między komórkami, utrzymując jednocześnie wysoką jakość połączenia.

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.