SAR Definicja pojęcia

Co to jest SAR
Poznaj definicję pojęcia SAR

SAR

SAR (Specific Absorption Rate) to międzynarodowy wskaźnik określający ilość energii elektromagnetycznej, jaką organizm ludzki jest w stanie wchłonąć z urządzenia emitującego fale radiowe, takiego jak telefon komórkowy czy router Wi-Fi. Wskaźnik ten wyrażany jest w jednostkach watów na kilogram (W/kg).

SAR jest kluczowym pojęciem w kontekście bezpieczeństwa użytkowania urządzeń komunikacji bezprzewodowej, zwłaszcza w kontekście debaty na temat potencjalnych skutków zdrowotnych związanych z długotrwałą ekspozycją na fale radiowe. Z tego względu, wiele regulacji na całym świecie wymaga, aby producenci urządzeń bezprzewodowych publikowali informacje o SAR dla swoich produktów.

Do mierzenia SAR wykorzystuje się modele ciała ludzkiego złożone z różnych tkanek, które naśladują ich właściwości dielektryczne. Następnie, model ten jest eksponowany na pole radiowe, a naukowcy mierzą i obliczają ile energii zostało wchłonięte przez poszczególne obszary. Wyniki te są uśredniane do jednej wartości SAR, która pokazuje, ile energii wchłania "typowy" użytkownik.

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.