VoLTE Definicja pojęcia

Co to jest VoLTE
Poznaj definicję pojęcia VoLTE

VoLTE

VoLTE, czyli Voice over LTE (Głos przez LTE), jest zaawansowanym standardem technologicznym, który umożliwia przesyłanie głosu w sieciach komórkowych opartych na technologii LTE (Long Term Evolution). Stanowi on ewolucję tradycyjnych usług telefonicznych, umożliwiając wysokiej jakości połączenia głosowe, które są przekazywane jako dane cyfrowe przez sieć 4G LTE.

VoLTE zostało wprowadzone w odpowiedzi na rosnące wymagania użytkowników związane z jakością połączeń głosowych. Tradycyjne sieci 2G i 3G, oparte na technologii GSM i UMTS, oferowały głównie usługi przesyłania danych, podczas gdy głos był przesyłany w formie analogowej. To prowadziło do ograniczeń w jakości dźwięku i czasami występowania opóźnień w połączeniach.

W przeciwieństwie do poprzednich technologii, VoLTE wykorzystuje całą szerokość pasma LTE do przesyłania zarówno danych, jak i głosu. Dzięki temu możliwe jest zachowanie wysokiej jakości połączeń głosowych, niezależnie od obciążenia sieci. Głos jest kodowany i przesyłany w postaci pakietów danych, co pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów sieci i lepszą kontrolę nad jakością usługi.

Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z VoLTE są szybsze zestawianie połączeń, większa wydajność energetyczna i możliwość jednoczesnego korzystania z usług danych i głosowych. Dzięki VoLTE użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji, takich jak wideokonferencje wysokiej jakości, przesyłanie multimediów w trakcie rozmowy oraz korzystanie z innych usług multimedialnych.

Więcej definicji na V

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.