Konfiguracja telefonu Dopasuj telefon do własnych potrzeb!

Konfiguracja telefonu jeszcze nigdy nie była tak prosta!

Konfiguracja telefonu pod internet i MMS

Po pierwszym uruchomieniu karty SIM/eSIM telefon wyświetlił wiadomości systemowe, co mam z nimi zrobić?

Karta SIM/eSIM przy pierwszym uruchomieniu (pierwsze uruchomienie w sieci lub po przełożeniu do innego urządzenia) automatycznie otrzyma wiadomości zawierające ustawienia niezbędne do korzystania z internetu oraz wysyłania i odbierania wiadomości MMS. Wiadomości konfiguracyjne wystarczy otworzyć i zatwierdzić instalację otrzymanych w nim ustawień. W przypadku niektórych modeli telefonów konieczna jest ręczna konfiguracja. W takiej sytuacji w wysłanej wiadomości SMS będzie znajdować się krótka instrukcja konfiguracji punktów dostępu. 

Wiadomości konfiguracyjne MMS oraz do internetu zostały przypadkowo skasowane. Jak mogę je odzyskać?

W celu ponownego otrzymania wiadomości konfiguracyjnych należy wysłać SMS o treści odpowiednio: MMS lub INTERNET na numer 8090.

Nie działa internet – co mam zrobić?

Przyczyną może być nieprawidłowa konfiguracja punktu dostępu APN dla Internetu. W celu otrzymania konfiguracji dotyczącej internetu wystarczy wysłać SMS o treści INTERNET na numer 8090. W odpowiedzi zostanie przesłana zwrotna wiadomość, zawierająca dane do konfiguracji. Instrukcje konfiguracji punktów dostępu znajdują się tutaj.

Nie mogę wysyłać ani odbierać wiadomości MMS. Dlaczego?

Przyczyną może być nieprawidłowa konfiguracja punktu dostępu APN dla MMS. W celu otrzymania konfiguracji dotyczącej MMS wystarczy wysłać SMS o treści MMS na numer 8090. W odpowiedzi zostanie przesłana zwrotna wiadomość, zawierająca dane do konfiguracji.  Instrukcje konfiguracji punktów dostępu znajdują się tutaj.

Korzystam z usługi stały adres IP. Jak skonfigurować urządzenie, aby adres działał prawidłowo?

Konfiguracja punktu dostępu APN dla urządzeń korzystających ze stałego adresu IP została przedstawiona w dokumentach dotyczących zawieranej umowy. W celu uzyskania pomocy w konfiguracji urządzenia działającego ze stałym adresem IP oraz dodatkowych informacji dotyczących usługi stałego adresu IP można skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem telefonu: 699 711 699.

Nie mogę wysyłać ani odbierać wiadomości SMS, co zrobić?

Większość dostępnych urządzeń posiada prawidłowo skonfigurowane ustawienia dotyczące wiadomości SMS. W przypadku braku tych ustawień mogą pojawić się problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości SMS. Wówczas należy w „ustawieniach urządzenia” dotyczących konfiguracji wiadomości SMS, w pozycji „centrum SMS” wpisać numer: +48 601 000 310.

Mam roaming. Połączenia głosowe działają, jednak nie mogę wysyłać MMS i korzystać z internetu za granicą. Jak rozwiązać ten problem?

Do poprawnego działania Internetu poza granicami Polski wymagane jest :

  • aktywna usługa GPRS Roaming - usługa aktywna jest w taryfach europejskich (O! Mam Wszystko! i O! Pełna Opcja!), taryfie O! Ogromgiga! oraz w promocji umożliwiającej korzystanie z Internetu w roamingu. stan usługi mozna sprawdzić za pomocą krótkiego kodu USSD *101#
  • poprawne ustawienie punktu dostępu (APN), dla Internetu to www.mobilny.pl, dla MMS to: mms.mobilny.pl
  • odblokowanie transmisji danych w roamingu w ustawieniach urządzenia.

Konieczne jest również posiadanie aktywnej usługi roamingu oraz odpowiedniej promocji. 

Konfiguracja modemu

Modem USB podłączany bezpośrednio do komputera można skonfigurować w 7 prostych krokach:

1. Podłącz modem do komputera – nastąpi automatyczna instalacja modemu.

2. Na pulpicie komputera pojawi się nowa ikona, której nazwa będzie skrótem nazwy modemu – np. jeśli podłączasz modem Huawei E3372 LTE, to nazwa ikony będzie: Huawei E3372.

3. Kliknij w nową ikonę obrazującą podłączony modem, aby wyświetlić stronę administracyjną modemu (aby samodzielnie otworzyć stronę zarządzania, należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: http://192.168.8.1). 

4. Podaj numer PIN i kliknij w przycisk ZASTOSUJ

5. Wejdź w: USTAWIENIA / USTAWIENIA POŁĄCZENIA / ZARZĄDZANIE PROFILAMI i wybierz: NOWY PROFIL. Następnie uzupełnij pola:

Nazwa profilu: OTVARTA

APN: Dla usługi z dynamicznym adresem IP: www.mobilny.pl, dla usługi ze stałym adresem IP: internet.pl.

Pozostałe pola pozostaw puste i kliknij w przycisk ZAPISZ. 

6. Wybierz przycisk ZASTOSUJ w celu ustawienia profilu OTVARTA jako domyślny. Po kliknięciu w ten przycisk modem zostaje skonfigurowany.

7. Jeśli chcesz połączyć się z internetem, na stronie głównej (administracyjnej) modemu kliknij w przycisk POŁĄCZ. Zakończenie połączenia następuje po kliknięciu w przycisk ROZŁĄCZ na stronie głównej modemu.

Konfiguracja routera

1. Włącz router. 

2. Aby nawiązać połączenie z routerem mobilnym wyszukaj - wśród dostępnych sieci bezprzewodowych - sieć o SSID zgodnym z podanym na etykiecie znamionowej routera. Kliknij w przycisk POŁĄCZ.

Pojawi się komunikat z prośbą o podanie klucza szyfrowania. Wpisz klucz szyfrowania, który także znajduje się na etykiecie znamionowej routera. 

Dla przykładu: jeśli instalujesz router np. Huawei E5373 LTE, to na etykiecie znamionowej tego routera znajdziesz numer HUAWEI-E5373-..., i tak też będzie nazywała się sieć bezprzewodowa, której szukasz).

3. Wpisz w przeglądarkę internetową adres: http://192.168.8.1. Po wczytaniu się strony zaloguj się do panelu zarządzania poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła (są ustawione domyślnie):

• Nazwa użytkownika: admin

• Hasło: admin

Podaj również numer PIN do karty SIM lub wybierz zakładkę USTAWIENIA / ZABEZPIECZENIA / ZARZĄDZANIE KODEM PIN, wpisz numer PIN i kliknij w przycisk ZASTOSUJ. 

4. Wykonaj konfigurację połączenia wychodząc w zakładkę USTAWIENIA / SZYBKA KONFIGURACJA i wybierz NOWY PROFIL.

Na ekranie pojawią się następujące pola do uzupełnienia:

Nazwa profilu: OTVARTA

• APN: Dla usługi z dynamicznym adresem IP: www.mobilny.pl, dla usługi ze stałym adresem IP: internet.pl.

Pozostałe pola pozostaw puste.

Pamiętaj, aby nazwę profilu zmienić na OTVARTA.

5. Kliknij w przycisk ZAPISZ, następnie 3 razy wybierz przycisk NASTĘPNY, a następnie kliknij w przycisk ZAKOŃCZ. 

Wymiana karty SIM/eSIM

W celu dokonania wymiany lub blokady karty SIM lub eSIM należy skontaktować się z Telefonicznym Biurem Obsługi Abonenta pod numerem telefonu 699 711 699 (opłata zgodnie z cennikiem operatora).

Jeśli korzystasz z karty SIM:

Po otrzymaniu od kuriera przesyłki z kartą SIM należy ponownie skontaktować się z Telefonicznym Biurem Obsługi Abonenta w celu dokonania aktywacji karty SIM. Wymiana karty SIM nie powoduje zmiany numeru telefonu z którego korzysta abonent. W wyniku wymiany karty SIM nie będą dostępne dane zapisane na dotychczasowej karcie. Zaleca się wykonanie kopii danych w celu umieszczenia ich na nowo otrzymanej karcie.

Jeśli korzystasz z karty eSIM:

Udostępniony zostanie kod QR, który należy zeskanować za pomocą telefonu, aby aktywować nową kartę eSIM. Po jego zeskanowaniu karta eSIM aktywuje się automatycznie. 

Nie znalazłeś/-aś informacji, których szukasz?
Sprawdź Najczęściej zadawane pytania
lub skontaktuj się z doradcą sieci OTVARTA, dzwoniąc pod numer telefonu: 699 711 699

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.