Ochrona danych


Bezpieczeństwo i ochrona naszym priorytetem

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest 

OTVARTA Sp. z o.o.

93-569 Łódź, ul. Inżynierska 11

Kto to jest Inspektor Ochrony Danych?

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych OTVARTA wyznaczyła Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych w OTVARTA jest Piotr Kosiewicz, można się z nim kontaktwać poprzez e-mail na adres: daneosobowe@otvarta.pl lub korespondencyjnie na adres:

OTVARTA Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 11

93-569 Łódż

z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".

Inspektor Ochrony Danych zajmuje się wyłącznie sprawami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych przez OTVARTA Sp. z o.o. Wszelkie inne zapytania lub zgłoszenia kierować należy na adres e-mail: biuro@otvarta.pl

W jakich przepisach uregulowane są kwestie przetwarzania danych osobowych?

Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:

1. Zawarcia i wykonania umowy,

2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

4. Wsparcia obsługi,

5. Marketingu bezpośredniego,

Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane oraz w celach wynikających z przepisów prawa. 

Jak długo dane są przetwarzane?

Państwa dane przechowywane będą przez cały okres obsługi złożonego zamówienia lub zgłoszenia, a następnie w przypadku zawarcia umowy przez cały czas jej trwania, zaś po jej zakończeniu: w okresie dochodzenia roszczeń, wykonywania innych zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach lub na podstawie Państwa zgody.

Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie znalazłeś/-aś informacji, których szukasz?
Sprawdź Najczęściej zadawane pytania
lub skontaktuj się z doradcą sieci OTVARTA, dzwoniąc pod numer telefonu: 699 711 699

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.