Ochrona danych


Bezpieczeństwo i ochrona naszym priorytetem

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest 

OTVARTA Sp. z o.o.

93-569 Łódź, ul. Inżynierska 11

Kto to jest Inspektor Ochrony Danych?

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych OTVARTA wyznaczyła Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych w OTVARTA jest Piotr Kosiewicz, można się z nim kontaktwać poprzez e-mail na adres: daneosobowe@otvarta.pl lub korespondencyjnie na adres:

OTVARTA Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 11

93-569 Łódż

z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".

Inspektor Ochrony Danych zajmuje się wyłącznie sprawami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych przez OTVARTA Sp. z o.o. Wszelkie inne zapytania lub zgłoszenia kierować należy na adres e-mail: biuro@otvarta.pl

W jakich przepisach uregulowane są kwestie przetwarzania danych osobowych?

Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:

1. Zawarcia i wykonania umowy,

2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

4. Wsparcia obsługi,

5. Marketingu bezpośredniego,

Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane oraz w celach wynikających z przepisów prawa. 

Jak długo dane są przetwarzane?

Państwa dane przechowywane będą przez cały okres obsługi złożonego zamówienia lub zgłoszenia, a następnie w przypadku zawarcia umowy przez cały czas jej trwania, zaś po jej zakończeniu: w okresie dochodzenia roszczeń, wykonywania innych zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach lub na podstawie Państwa zgody.

Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.