Ochrona danych


Bezpieczeństwo i ochrona naszym priorytetem

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest 

OTVARTA Sp. z o.o.

93-569 Łódź, ul. Inżynierska 11

Kto to jest Inspektor ochrony danych?

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych OTVARTA wyznaczyła Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych. Można to uczynić w następujący sposób:

1)    mailowo: daneosobowe@otvarta.pl

2)    korespondencyjnie: OTVARTA Sp. z o.o., ul. Inżynierska 11, 93-569 Łódź 

(z dopiskiem „Ochrona danych”)

W jakich przepisach uregulowane są kwestie przetwarzania danych osobowych?

Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:

1. zawarcia i wykonania umowy,

2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

4. wsparcia obsługi.

5. marketingu bezpośredniego,

Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane oraz w celach wynikających z przepisów prawa. 

Jak długo dane są przetwarzane?

Państwa dane przechowywane będą przez cały okres obsługi złożonego zamówienia lub zgłoszenia, a następnie w przypadku zawarcia umowy przez cały czas jej trwania, zaś po jej zakończeniu (1) w okresie dochodzenia roszczeń, (2) wykonywania innych zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach lub (3) na podstawie Państwa zgody.

W jakim celu dane są przetwarzane?

Przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe w poniższych celach:

1. zawarcia i wykonania umowy,

2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

4. wsparcia obsługi.

5. marketingu bezpośredniego,

Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane oraz w celach wynikających z przepisów prawa. 

Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Obecnie nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziemy Państwa profilowali.

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.