Ochrona danych Obowiązek informacyjny

RODO
25 maja 2018r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO (ang. GDPR), czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Poniżej przygotowany został zestaw informacji m.in. w jaki sposób i po co przetwarzamy dane oraz jakie prawa gwarantuje RODO.

UWAGA! W związku z RODO nie są potrzebne dodatkowe działania z Państwa strony, wystarczy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na witrynie otvarta.pl/ochronadanych. 

Administrator danych

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest 

OTVARTA Sp. z o.o.

93-569 Łódź, ul. Inżynierska 11

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą można się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych. Można to uczynić w następujący sposób:

1)    mailowo: daneosobowe@otvarta.pl

2)    korespondencyjnie: OTVARTA Sp. z o.o., ul. Inżynierska 11, 93-569 Łódź 

(z dopiskiem „Ochrona danych”)

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe w poniższych celach:

1. zawarcia i wykonania umowy,

2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,

3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

4. wsparcia obsługi.

5. marketingu bezpośredniego,

Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane oraz w celach wynikających z przepisów prawa. 

Czas przetwarzania danych

Państwa dane przechowywane będą przez cały okres obsługi złożonego zamówienia lub zgłoszenia, a następnie w przypadku zawarcia umowy przez cały czas jej trwania, zaś po jej zakończeniu (1) w okresie dochodzenia roszczeń, (2) wykonywania innych zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach lub (3) na podstawie Państwa zgody.

Państwa uprawnienia wynikające z RODO:

1. dostęp do swoich danych,

2. sprostowanie danych, 

3. usunięcie danych,

4. ograniczenie przetwarzania,

5. wniesienie sprzeciwu, 

6. przenoszenie danych, 

7. cofnięcie zgody, z zastrzeżeniem, iż nie ma ono wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody,

8. wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Obecnie nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziemy Państwa profilowali. 

Dokumenty

Szczegółowe informacje

Wniosek

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.