Usługi dodatkowe

USŁUGI DODATKOWE

Poczta głosowa
Usługa Poczty Głosowej udostępniana jest wszystkim Abonentom w ramach Opłaty Abonamentowej. Skrytkę Poczty Głosowej można aktywować dzwoniąc na numer 699 711 699 lub za pośrednictwem kodu aktywacyjnego. W przypadku dłuższego niż 6 miesięcy niekorzystania ze skrytki, tj. nieodsłuchania powitania dla nowych Abonentów lub/i nieodebrania albo niewykonywania żadnych połączeń ze skrytką, będzie ona dezaktywowana, a ponadto zostanie wyłączony automatyczny przekaz połączeń do skrytki. Ponowna aktywacja skrytki oraz włączenie automatycznego przekazu do skrytki będą wykonywane w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Abonenta.
GPRS Roaming
Usługa umożliwia korzystanie karty SIM z transmisji danych również w celu wysłania lub odebrania wiadomości MMS poza granicami Polski. Usługi rozliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Kto dzwoni
Usługa "Kto dzwoni" to SMS informujący o tym, że ktoś próbował się dodzwonić w następujących sytuacjach:
- gdy był wyłączony telefon,
- abonent był poza zasięgiem sieci,
- prowadzona była inna rozmowa a nie ma aktywnej usługi "Połączenie oczekujące",
- ktoś dodzwonił się do Poczty Głosowej i nie pozostawił wiadomości.
SMS będzie zawierał numer telefonu oraz datę i godzinę nieodebranego połączenia. Uwaga! SMS nie zostanie wysłany jeżeli system nie rozpozna numeru dzwoniącego (np. osoba dzwoniąca ma włączoną usługę CLIR- numer jest zastrzeżony). Aktywacja: Usługa "Kto dzwoni" jest bezpłatna i nie wymaga aktywacji. W każdej chwili usługę można dezaktywować, wysyłając SMS o treści N pod numer 8023. W przypadku zmiany zdania można ponownie aktywować usługę, wysyłając SMS o treści T pod nr 8023. Opłaty: SMSy wysłane pod numer 8023 są bezpłatne. Włączenie/wyłączenie usługi „Kto dzwoni” jest bezpłatne.
Połączenie konferencyjne
Połączenie konferencyjne (Conference Call) – pozwala na prowadzenie rozmowy konferencyjnej za pomocą telefonu komórkowego. Aktywacja: Poprzez kontakt z Infolinią. Obsługa: W celu uruchomienia funkcji Połączenia konferencyjne, należy: a) Wybrać numer pierwszego rozmówcy i po uzyskaniu połączenia wstrzymać je na chwilę naciskając: 2 i klawisz zielonej słuchawki. b) Wybrać numer drugiego rozmówcy i po uzyskaniu połączenia nacisnąć: 3 i klawisz zielonej słuchawki, co spowoduje rozpoczęcie rozmowy konferencyjnej. c) Aby połączyć się z następnymi rozmówcami, ponownie należy wstrzymać na chwilę rozmowę naciskając: 2 i klawisz zielonej słuchawki. Każdego nowego rozmówcę można włączyć do rozmowy konferencyjnej, powtarzając krok b) i c) powyższej procedury. Wstrzymać prowadzoną rozmowę można przy włączonej funkcji Zawieszanie połączeń. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi Połączenia konferencyjne należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Opłaty: Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne. Opłaty są pobierane za kolejne zestawiane połączenia zgodnie z cennikiem.
Zawieszanie połączeń
Usługa zawieszanie połączeń umożliwia chwilowe wstrzymanie prowadzonego połączenia i rozmowę z kolejnym rozmówcą oraz swobodne przełączanie się pomiędzy nimi. Aktywacja: Poprzez kontakt z Infolinią. Obsługa: a) W celu wstrzymania na chwilę prowadzonego połączenia należy nacisnąć: 2 i klawisz zielonej słuchawki, b) W celu nawiązania połączenia z innym rozmówcą należy wybrać jego numer i klawisz zielonej słuchawki, c) W celu przełączenia połączenia z jednej rozmowy na drugą należy nacisnąć 2 i klawisz zielonej słuchawki. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi zawieszanie połączeń należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Opłaty: Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne. Opłaty są pobierane za kolejne zestawiane połączenia zgodnie z cennikiem.
Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych (ACR)
Usługa "Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych" umożliwia nieprzyjęcie połączenia przychodzącego z numeru nierozpoznanego. Po aktywacji usługi każde połączenie przychodzące, które nie zostanie zaprezentowane własnym numerem nie zostanie zrealizowane, a abonent usługi nie będzie o tym fakcie poinformowany. W przypadku włączenia przez abonenta usługi "Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych" strona wywołująca (osoba która do nas dzwoni) zostanie poinformowana o przyczynie nie zestawienia połączenia poprzez bezpłatną zapowiedź słowną. Aktywacja: Poprzez kontakt z Infolinią. Opłaty - Włączenie/wyłączenie jest bezpłatne.
Krótkie kody
Krótkie kody dostępne są tutaj.
Roaming
Usługa umożliwia korzystanie za pomocą karty SIM z połączeń głosowych i wiadomości SMS poza granicami Polski. Usługi rozliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.
GPRS/MMS
Usługa umożliwia korzystanie za pomocą karty SIM z transmisji danych również w celu wysłania lub odebrania wiadomości MMS.
Przekierowanie połączeń
Usługa przekierowanie połączeń umożliwia przekierowanie połączenia przychodzącego na inny numer telefoniczny. Opłata za przekierowanie połączeń przychodzących będzie rozliczna w zależności od rodzaju połączenia oraz wybranego numeru docelowego zgodnie z cennikiem.
LTE
Usługa LTE umożliwia korzystanie z wysyłania i odbierania danych w technologii LTE. Jest to możliwe tylko przy pomocy karty USIM LTE, urządzenia telekomunikacyjnego obsługującego transmisję danych w technologii LTE oraz w zasięgu technologii LTE. Operator informuje, że możliwość obsługi transmisji danych w technologii LTE przez dane urządzenie telekomunikacyjne jest uzależniona od udostępnienia takiej możliwości przez producenta danego urządzenia telekomunikacyjnego i może zmieniać się wraz ze zmianą oprogramowania danego urządzenia.
Oczekiwanie na połączenie
Usługa oczekiwanie na połączenie polega na informowaniu w trakcie prowadzonej rozmowy o próbie dodzwonienia się kolejnego rozmówcy. Aktywacja: Poprzez kontakt z Infolinią. Obsługa: a) W celu wstrzymania na chwilę prowadzonego połączenia należy nacisnąć: 2 i klawisz zielonej słuchawki, b) W celu odmówienia przyjęcia połączenia od osoby oczekującej należy nacisnąć: 0 i klawisz zielonej słuchawki, c) W celu zakończenia prowadzonej rozmowy i przyjęcia rozmowy od osoby oczekującej należy nacisnąć 1 i klawisz zielonej słuchawki, W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi zawieszanie połączeń należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Opłaty: Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne. Opłaty są pobierane za kolejne zestawiane połączenia zgodnie z cennikiem.
Automatyczna konfiguracja urządzeń (autokonfigurator)
Autokonfigurator to usługa, która powoduje wysłanie wiadomości konfiguracyjnej na kartę SIM, która będzie po raz pierwszy sparowana z numerem IMEI. W każdym przypadku otrzymamy dwie wiadomości konfiguracyjne - jedną dotyczącą ustawień MMS, drugą dotyczącą ustawień Internetu. Wiadomości konfiguracyjne przychodzą w czasie ok. 5-20 minut po włożeniu karty do telefonu. Istnieje również możliwość wymuszenia wysłania ustawień konfiguracyjnych na telefon przez wysłanie wiadomości SMS na numer 8090 o treści "MMS" lub treści "Internet". Koszt wysłania wiadomości SMS zgodnie z cennikiem. Autokonfigurator działa dla większości telefonów tradycyjnych (tych „starszego” typu z klawiaturą) oraz z Androidem.

Obniżanie kosztów

Pakiety obniżające koszty
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych abonentów, przygotowaliśmy dodatkowe promocje dające możliwość obniżenia kosztów. Można je aktywować dzwoniąc na numer 699 711 699.
Korzystne pakiety SMS-ów
W taryfach O! Korzystna!, O! Mam wszystko! - w ramach Opłaty Abonamentowej (oferty promocyjnej) uruchamiane są pakiety SMS bez limitu (bez naliczania dodatkowej opłaty - tylko opłata abonamentowa). W pozostałych taryfach - a więc: O! Najtańsza!, O! Najlepsza!, O! Pełna opcja! - można uruchomić dowolny z poniższych pakietów SMS: Pakiet 50 SMS – cena: 3,50 zł Pakiet 100 SMS – cena: 5,00 zł Pakiet SMS bez limitu – cena: 9,90 zł
Nie znalazłeś/-aś informacji, których szukasz?
Sprawdź Najczęściej zadawane pytania
lub skontaktuj się z doradcą sieci OTVARTA, dzwoniąc pod numer telefonu: 699 711 699

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.