Usługi dodatkowe

USŁUGI DODATKOWE

Poczta głosowa
Usługa Poczty Głosowej udostępniana jest wszystkim Abonentom w ramach Opłaty Abonamentowej. Skrytkę Poczty Głosowej można aktywować dzwoniąc na numer 699 711 699 lub za pośrednictwem kodu aktywacyjnego. W przypadku dłuższego niż 6 miesięcy niekorzystania ze skrytki, tj. nieodsłuchania powitania dla nowych Abonentów lub/i nieodebrania albo niewykonywania żadnych połączeń ze skrytką, będzie ona dezaktywowana, a ponadto zostanie wyłączony automatyczny przekaz połączeń do skrytki. Ponowna aktywacja skrytki oraz włączenie automatycznego przekazu do skrytki będą wykonywane w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Abonenta.
GPRS Roaming
Usługa umożliwia korzystanie karty SIM z transmisji danych również w celu wysłania lub odebrania wiadomości MMS poza granicami Polski. Usługi rozliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Kto dzwoni
Usługa "Kto dzwoni" to SMS informujący o tym, że ktoś próbował się dodzwonić w następujących sytuacjach:
- gdy był wyłączony telefon,
- abonent był poza zasięgiem sieci,
- prowadzona była inna rozmowa a nie ma aktywnej usługi "Połączenie oczekujące",
- ktoś dodzwonił się do Poczty Głosowej i nie pozostawił wiadomości.
SMS będzie zawierał numer telefonu oraz datę i godzinę nieodebranego połączenia. Uwaga! SMS nie zostanie wysłany jeżeli system nie rozpozna numeru dzwoniącego (np. osoba dzwoniąca ma włączoną usługę CLIR- numer jest zastrzeżony). Aktywacja: Usługa "Kto dzwoni" jest bezpłatna i nie wymaga aktywacji. W każdej chwili usługę można dezaktywować, wysyłając SMS o treści N pod numer 8023. W przypadku zmiany zdania można ponownie aktywować usługę, wysyłając SMS o treści T pod nr 8023. Opłaty: SMSy wysłane pod numer 8023 są bezpłatne. Włączenie/wyłączenie usługi „Kto dzwoni” jest bezpłatne
Połączenie konferencyjne
Połączenie konferencyjne (Conference Call) – pozwala na prowadzenie rozmowy konferencyjnej za pomocą telefonu komórkowego. Aktywacja: Poprzez kontakt z Infolinią. Obsługa: W celu uruchomienia funkcji Połączenia konferencyjne, należy: a) Wybrać numer pierwszego rozmówcy i po uzyskaniu połączenia wstrzymać je na chwilę naciskając: 2 i klawisz zielonej słuchawki. b) Wybrać numer drugiego rozmówcy i po uzyskaniu połączenia nacisnąć: 3 i klawisz zielonej słuchawki, co spowoduje rozpoczęcie rozmowy konferencyjnej. c) Aby połączyć się z następnymi rozmówcami, ponownie należy wstrzymać na chwilę rozmowę naciskając: 2 i klawisz zielonej słuchawki. Każdego nowego rozmówcę można włączyć do rozmowy konferencyjnej, powtarzając krok b) i c) powyższej procedury. Wstrzymać prowadzoną rozmowę można przy włączonej funkcji Zawieszanie połączeń. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi Połączenia konferencyjne należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Opłaty: Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne. Opłaty są pobierane za kolejne zestawiane połączenia zgodnie z cennikiem.
Zawieszanie połączeń
Usługa zawieszanie połączeń umożliwia chwilowe wstrzymanie prowadzonego połączenia i rozmowę z kolejnym rozmówcą oraz swobodne przełączanie się pomiędzy nimi. Aktywacja: Poprzez kontakt z Infolinią. Obsługa: a) W celu wstrzymania na chwilę prowadzonego połączenia należy nacisnąć: 2 i klawisz zielonej słuchawki, b) W celu nawiązania połączenia z innym rozmówcą należy wybrać jego numer i klawisz zielonej słuchawki, c) W celu przełączenia połączenia z jednej rozmowy na drugą należy nacisnąć 2 i klawisz zielonej słuchawki. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi zawieszanie połączeń należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Opłaty: Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne. Opłaty są pobierane za kolejne zestawiane połączenia zgodnie z cennikiem.
Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych (ACR)
Usługa "Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych" umożliwia nieprzyjęcie połączenia przychodzącego z numeru nierozpoznanego. Po aktywacji usługi każde połączenie przychodzące, które nie zostanie zaprezentowane własnym numerem nie zostanie zrealizowane, a abonent usługi nie będzie o tym fakcie poinformowany. W przypadku włączenia przez abonenta usługi "Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych" strona wywołująca (osoba która do nas dzwoni) zostanie poinformowana o przyczynie nie zestawienia połączenia poprzez bezpłatną zapowiedź słowną. Aktywacja: Poprzez kontakt z Infolinią. Opłaty - Włączenie/wyłączenie jest bezpłatne.
Krótkie kody
Krótkie kody dostępne są tutaj.
Roaming
Usługa umożliwia korzystanie za pomocą karty SIM z połączeń głosowych i wiadomości SMS poza granicami Polski. Usługi rozliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.
GPRS/MMS
Usługa umożliwia korzystanie za pomocą karty SIM z transmisji danych również w celu wysłania lub odebrania wiadomości MMS.
Przekierowanie połączeń
Usługa przekierowanie połączeń umożliwia przekierowanie połączenia przychodzącego na inny numer telefoniczny. Opłata za przekierowanie połączeń przychodzących będzie rozliczna w zależności od rodzaju połączenia oraz wybranego numeru docelowego zgodnie z cennikiem.
LTE
Usługa LTE umożliwia korzystanie z wysyłania i odbierania danych w technologii LTE. Jest to możliwe tylko przy pomocy karty USIM LTE, urządzenia telekomunikacyjnego obsługującego transmisję danych w technologii LTE oraz w zasięgu technologii LTE. Operator informuje, że możliwość obsługi transmisji danych w technologii LTE przez dane urządzenie telekomunikacyjne jest uzależniona od udostępnienia takiej możliwości przez producenta danego urządzenia telekomunikacyjnego i może zmieniać się wraz ze zmianą oprogramowania danego urządzenia.
Oczekiwanie na połączenie
Usługa oczekiwanie na połączenie polega na informowaniu w trakcie prowadzonej rozmowy o próbie dodzwonienia się kolejnego rozmówcy. Aktywacja: Poprzez kontakt z Infolinią. Obsługa: a) W celu wstrzymania na chwilę prowadzonego połączenia należy nacisnąć: 2 i klawisz zielonej słuchawki, b) W celu odmówienia przyjęcia połączenia od osoby oczekującej należy nacisnąć: 0 i klawisz zielonej słuchawki, c) W celu zakończenia prowadzonej rozmowy i przyjęcia rozmowy od osoby oczekującej należy nacisnąć 1 i klawisz zielonej słuchawki, W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi zawieszanie połączeń należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Opłaty: Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne. Opłaty są pobierane za kolejne zestawiane połączenia zgodnie z cennikiem.
Automatyczna konfiguracja urządzeń (autokonfigurator)
Autokonfigurator to usługa, która powoduje wysłanie wiadomości konfiguracyjnej na kartę SIM, która będzie po raz pierwszy sparowana z numerem IMEI. W każdym przypadku otrzymamy dwie wiadomości konfiguracyjne - jedną dotyczącą ustawień MMS, drugą dotyczącą ustawień Internetu. Wiadomości konfiguracyjne przychodzą w czasie ok. 5-20 minut po włożeniu karty do telefonu. Istnieje również możliwość wymuszenia wysłania ustawień konfiguracyjnych na telefon przez wysłanie wiadomości SMS na numer 8090 o treści "MMS" lub treści "Internet". Koszt wysłania wiadomości SMS zgodnie z cennikiem. Autokonfigurator działa dla większości telefonów tradycyjnych (tych „starszego” typu z klawiaturą) oraz z Androidem.
Usługa "Już dostępny"
Usługa „Już dostępny” to usługa wysyłająca informację o dostępności w sieci Abonenta na numer, który próbował wykonać połączenie do Abonenta, w czasie gdy Abonent był poza zasięgiem sieci lub miał wyłączony telefon. Zarządzanie usługą możliwe jest komendami wysyłanymi SMS-em pod bezpłatny numer 8023. Szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj.

Obniżanie kosztów

Pakiety obniżające koszty
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych abonentów, przygotowaliśmy dodatkowe promocje dające możliwość obniżenia kosztów. Można je aktywować dzwoniąc na numer 699 711 699.
Korzystne pakiety SMS-ów
W taryfach O! Korzystna!, O! Mam wszystko! - w ramach Opłaty Abonamentowej (oferty promocyjnej) uruchamiane są pakiety SMS bez limitu (bez naliczania dodatkowej opłaty - tylko opłata abonamentowa). W pozostałych taryfach - a więc: O! Najtańsza!, O! Najlepsza!, O! Pełna opcja! - można uruchomić dowolny z poniższych pakietów SMS: Pakiet 50 SMS – cena: 3,50 zł Pakiet 100 SMS – cena: 5,00 zł Pakiet SMS bez limitu – cena: 9,90 zł
Nie znalazłeś/-aś informacji, których szukasz?
Sprawdź Najczęściej zadawane pytania
lub skontaktuj się z doradcą sieci OTVARTA, dzwoniąc pod numer telefonu: 699 711 699

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.