Usługi dodatkowe

USŁUGI DODATKOWE

Poczta głosowa
Usługa Poczty Głosowej udostępniana jest wszystkim Abonentom w ramach Opłaty Abonamentowej. Skrytkę Poczty Głosowej można aktywować za pośrednictwem krótkiego kodu *122*11# . W przypadku dłuższego niż 6 miesięcy niekorzystania ze skrytki, tj. nieodsłuchania powitania dla nowych Abonentów lub/i nieodebrania albo niewykonywania żadnych połączeń ze skrytką, będzie ona dezaktywowana, a ponadto zostanie wyłączony automatyczny przekaz połączeń do skrytki. Ponowna aktywacja skrytki oraz włączenie automatycznego przekazu do skrytki będą wykonywane w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Abonenta.
GPRS Roaming
Usługa umożliwia korzystanie z Internetu i wysyłanie lub odbieranie wiadomości MMS poza granicami Polski. Usługi rozliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Kto dzwoni
Usługa "Kto dzwoni" to SMS informujący o tym, że ktoś próbował się dodzwonić w następujących sytuacjach:
- gdy był wyłączony telefon,
- abonent był poza zasięgiem sieci,
- prowadzona była inna rozmowa a nie ma aktywnej usługi "Połączenie oczekujące",
- ktoś dodzwonił się do Poczty Głosowej i nie pozostawił wiadomości.
SMS będzie zawierał numer telefonu oraz datę i godzinę nieodebranego połączenia. Uwaga! SMS nie zostanie wysłany jeżeli system nie rozpozna numeru dzwoniącego (np. osoba dzwoniąca ma włączoną usługę CLIR- numer jest zastrzeżony). Aktywacja: Usługa "Kto dzwoni" jest bezpłatna i nie wymaga aktywacji. W każdej chwili usługę można dezaktywować, wysyłając SMS o treści N pod numer 8023. W przypadku zmiany zdania można ponownie aktywować usługę, wysyłając SMS o treści T pod nr 8023. Opłaty: SMSy wysłane pod numer 8023 są bezpłatne. Włączenie/wyłączenie usługi „Kto dzwoni” jest bezpłatne
Połączenie konferencyjne
Połączenie konferencyjne (Conference Call) – pozwala na prowadzenie rozmowy konferencyjnej za pomocą telefonu komórkowego. Aktywacja: Poprzez kontakt z Infolinią. Obsługa: W celu uruchomienia funkcji Połączenia konferencyjne należy:
a) Wybrać numer pierwszego rozmówcy i po uzyskaniu połączenia kliknąć na ekranie telefonu dodaj połączenie.
b) Wybrać numer drugiego rozmówcy i po uzyskaniu połączenia nacisnąć scal co spowoduje rozpoczęcie rozmowy konferencyjnej.
c) Aby połączyć się z następnymi rozmówcami, ponownie należy kliknąć na ekranie telefonu dodaj połączenie.
Wstrzymać prowadzoną rozmowę można przy włączonej funkcji Zawieszanie połączeń. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi Połączenia konferencyjne należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Opłaty: Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne. Opłaty są pobierane za kolejne zestawiane połączenia zgodnie z cennikiem.
Zawieszanie połączeń
Usługa zawieszanie połączeń umożliwia chwilowe wstrzymanie prowadzonego połączenia i rozmowę z kolejnym rozmówcą oraz swobodne przełączanie się pomiędzy nimi. Aktywacja: Usługa jest domyślnie aktywna. Obsługa:
a) W celu wstrzymania na chwilę prowadzonego połączenia należy na ekranie telefonu nacisnąć: "Wstrzymaj"
b) W celu nawiązania połączenia z innym rozmówcą należy nacisnąć "Dodaj połączenie", wybrać jego numer i klawisz zielonej słuchawki,
c) W celu przełączenia połączenia z jednej rozmowy na drugą należy nacisnąć na ekranie telefonu "Przełącz".
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi zawieszanie połączeń należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Opłaty: Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne. Opłaty są pobierane za kolejne zestawiane połączenia zgodnie z cennikiem.
Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych (ACR)
Usługa "Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych" umożliwia nieprzyjęcie połączenia przychodzącego z numeru zastrzeżonego. Po aktywacji usługi każde połączenie przychodzące, które nie zostanie zaprezentowane własnym numerem nie zostanie zrealizowane, a abonent usługi nie będzie o tym fakcie poinformowany. W przypadku włączenia przez abonenta usługi "Blokowanie połączeń przychodzących z numerów zastrzeżonych" osoba, która do nas dzwoni zostanie poinformowana o przyczynie braku połączenia poprzez bezpłatną zapowiedź słowną. Aktywacja: przez Portal OTVARTA 24/7. Opłaty - Włączenie/wyłączenie jest bezpłatne.
Krótkie kody
Krótkie kody dostępne są tutaj.
HD Voice
HD Voice to usługa, dzięki której jakość rozmów telefonicznych ulega znacznej poprawie. Dzięki zastosowaniu wyższych częstotliwości, dźwięk staje się czystszy i bardziej naturalny. Aby skorzystać z HD Voice należy znajdować się w zasięgu stacji bazowej, która obsługuje tą technologię. Konieczne jest również posiadanie urządzenia wspierającego HD Voice. Należy również łączyć się z rozmówcą korzystającym z urządzenia kompatybilnego z tą technologią.
Standard 5G
Standard 5G to skrót oznaczający sieć komórkową piątej generacji. W porównaniu z poprzednimi generacjami (2G/3G/LTE) sieć 5G oferuje znacznie wyższe prędkości przesyłania danych oraz dużo niższe opóźnienia. Aby skorzystać z sieci 5G konieczne jest posiadanie urządzenia zgodnego z tą technologią pracującego w częstotliwości 2,6GHz. Więcej informacji o 5G znajdziesz tutaj.
Karta eSIM
Jest to wirtualna karta SIM, którą instaluje się w telefonie z wbudowanym specjalnym modułem, który jest w stanie zapisać pobraną cyfrową wersję karty SIM poprzez zeskanowanie dostarczonego przez OTVARTA kodu QR oraz pobranie profilu na swoje urządzenie. Karta eSIM dostępna jest dla wszystkich zamawiających nową usługę w e-Sklepie OTVARTA. Aby móc korzystać z karty eSIM konieczne jest posiadanie urządzenia obsługującego ten standard. W chwili obecnej korzystanie z eSIM możliwe jest jedynie na telefonach. Trwają prace nad udostępnieniem eSIM dla zegarków. Instrukcja instalacji karty eSIM tutaj.
Roaming
Usługa umożliwia korzystanie z połączeń głosowych i wiadomości SMS poza granicami Polski. Usługi rozliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.
GPRS/MMS
Usługa umożliwia korzystanie z Internetu oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS.
Przekierowanie połączeń
Usługa przekierowanie połączeń umożliwia przekierowanie połączenia przychodzącego na inny numer telefoniczny. Opłata za przekierowanie połączeń przychodzących będzie rozliczana w zależności od rodzaju połączenia oraz wybranego numeru docelowego zgodnie z cennikiem.
LTE
Usługa LTE umożliwia korzystanie z szybkiego Internetu w technologii LTE. Jest to możliwe przy pomocy urządzenia obsługującego technologię LTE oraz w zasięgu sieci LTE.
Oczekiwanie na połączenie
Usługa oczekiwanie na połączenie polega na informowaniu w trakcie prowadzonej rozmowy o próbie dodzwonienia się kolejnego rozmówcy. Aktywacja: Usługa jest domyślnie aktywna na wszystkich numerach w OTVARTA. Obsługa: Jeśli w czasie prowadzonej rozmowy ktoś będzie próbował się dodzwonić, w słuchawce telefonu pojawi się powtarzalny sygnał dźwiękowy, a na ekranie telefonu pojawi się informacja o kolejnym połączeniu przychodzącym. W celu odebrania drugiego połączenia wystarczy kliknąć zieloną słuchawkę. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone i rozpocznie się połączenie z drugim rozmówcą. W trakcie trwanie rozmowy z drugim rozmówcą można powrócić do pierwszej rozmowy za pomocą przycisku przełącz rozmowę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opcji usługi zawieszanie połączeń należy zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Opłaty: Włączenie/wyłączenie usługi jest bezpłatne. Opłaty są pobierane za kolejne zestawiane połączenia zgodnie z cennikiem.
Automatyczna konfiguracja urządzeń (autokonfigurator)
Autokonfigurator to usługa, która powoduje wysłanie wiadomości konfiguracyjnej po zainstalowaniu karty SIM lub eSIM w nowym urządzeniu. W każdym przypadku otrzymamy dwie wiadomości konfiguracyjne - jedną dotyczącą ustawień MMS, drugą dotyczącą ustawień Internetu. Wiadomości konfiguracyjne przychodzą w czasie ok. 5-20 minut po włożeniu karty do telefonu. Istnieje również możliwość wymuszenia wysłania ustawień konfiguracyjnych na telefon przez wysłanie wiadomości SMS na numer 8090 o treści "MMS" lub treści "Internet". Koszt wysłania wiadomości SMS zgodnie z cennikiem. Autokonfigurator działa dla większości telefonów tradycyjnych (tych „starszego” typu z klawiaturą) oraz z Androidem.
Usługa "Już dostępny"
Usługa „Już dostępny” to usługa wysyłająca informację o dostępności w sieci Abonenta na numer, który próbował wykonać połączenie do Abonenta, w czasie gdy Abonent był poza zasięgiem sieci lub miał wyłączony telefon. Zarządzanie usługą możliwe jest komendami wysyłanymi SMS-em pod bezpłatny numer 8023. Szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj.
Wiadomości RCS
Wiadomości RCS (Rich Communication Services) to nowy standard wiadomości wdrażany przez firmę Google, który ma zastąpić wiadomości SMS i MMS. Za pomocą wiadomości RCS można wysłać nie tylko tekst, ale również multimedia, np. zdjęcia, dźwięki, a także inne pliki. Maksymalny rozmiar pliku wysłanego wiadomością RCS to aż 105MB. Wiadomości RCS wysyłane są za pomocą Internetu, tak więc wysłanie multimediów nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą, tak jak jest to w przypadku wiadomości MMS. Aby aktywować usługę RCS konieczne jest posiadanie urządzenia z systemem Android i pobranie odpowiedniej aplikacji ze sklepu Google Play. Szczegółowa instrukcja konfiguracji usługi RCS znajduje się tutaj.
Usługa VoLTE
VoLTE czyli Voice over Long Term Evolution to usługa realizowania połączeń głosowych za pomocą technologii LTE. Dzięki tej usłudze poprawia się jakość dźwięku podczas rozmowy, a połączenia są realizowane szybciej. Dodatkowo w trakcie rozmowy można korzystać z Internetu z prędkością LTE. Aby móc skorzystać z usługi VoLTE konieczne jest posiadanie urządzenia obsługującego tą technologię oraz włączenie stosownej opcji w ustawieniach aparatu. Korzystanie z VoLTE jest bezpłatne. Usługa dostępna jest w wybranych taryfach.

Obniżanie kosztów

Pakiety obniżające koszty
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych abonentów, przygotowaliśmy dodatkowe promocje dające możliwość obniżenia kosztów. Można je aktywować po zalogowaniu się do Portalu OTVARTA 24/7.
Korzystne pakiety SMS-ów
W taryfach O! Korzystna! O! Swobodna!, O! Gigantyczna!, O! Mam wszystko! - w ramach Opłaty Abonamentowej (oferty promocyjnej) uruchamiane są pakiety SMS bez limitu (bez naliczania dodatkowej opłaty - tylko opłata abonamentowa). W pozostałych taryfach - a więc: O! Najtańsza!, O! Najlepsza!, O! Pełna opcja! - można uruchomić dowolny z poniższych pakietów SMS: Pakiet 50 SMS – cena: 3,50 zł Pakiet 100 SMS – cena: 6,00 zł Pakiet SMS bez limitu – cena: 9,90 zł
Nie znalazłeś/-aś informacji, których szukasz?
Sprawdź Najczęściej zadawane pytania
lub skontaktuj się z doradcą sieci OTVARTA, dzwoniąc pod numer telefonu: 699 711 699

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.