MCC Definicja pojęcia

Co to jest MCC
Poznaj definicję pojęcia MCC

MCC

MCC, czyli Mobile Country Code, jest fundamentalnym komponentem identyfikacyjnym w systemie telekomunikacji komórkowej. MCC jest trzycyfrowym numerem przypisanym każdemu krajowi przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Ten unikalny kod umożliwia identyfikację kraju, z którego pochodzi karta SIM użytkownika lub w jakim kraju telefon komórkowy próbuje nawiązać połączenie.

MCC jest integralną częścią tzw. International Mobile Subscriber Identity (IMSI), unikalnego identyfikatora abonenta, który jest zapisany na karcie SIM. W skład IMSI, oprócz MCC, wchodzi również MNC (Mobile Network Code), identyfikujący konkretnego operatora sieci w danym kraju. Ta kombinacja jest kluczowa dla procesu roamingu, umożliwiając komórkowemu użytkownikowi nawiązywanie połączeń poza swoją pierwotną siecią.

Kod MCC jest niewidoczny dla przeciętnego użytkownika telefonu komórkowego. Jednak w świecie telekomunikacji, jest to nieodłączny element procedur identyfikacji i autoryzacji, umożliwiających funkcjonowanie sieci GSM na całym świecie. Wykorzystuje się go także w systemach taryfikacji i billingowych, a także przy planowaniu i optymalizacji sieci.

Należy zaznaczyć, że numer MCC jest niezmienny i niepowtarzalny dla każdego kraju. Dlatego stanowi on nieocenione narzędzie dla operatorów telekomunikacyjnych, umożliwiające efektywne zarządzanie i koordynację międzynarodowych usług sieciowych. Bez MCC, globalna komunikacja mobilna, tak jak znamy ją dzisiaj, byłaby niemożliwa.

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.