Masz problem?

Złożenie zamówienia oraz zmiana taryfy

1. Wybrałem na stronie sklepu interesującą mnie ofertę i złożyłem zamówienie. Co dalej?
OTVARTA informuje wysyłając wiadomość mailową lub sms (odpowiednio: na adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu wskazany w zamówieniu) o przyjęciu zamówienia. Przesłana wiadomość zawiera podsumowanie zamówionych usług oraz numer zamówienia umożliwiający sprawdzenie jego stanu. W celu sprawdzenia stanu zamówienia kliknij tutaj. Po przygotowaniu niezbędnych do podpisania umowy dokumentów i zamówieniu kuriera, wysyłamy kolejną wiadomość e-mailem lub SMS-em, które zawierają nazwę firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę oraz numer listu przewozowego. Kurier dostarczy kartę SIM oraz dwa zestawy dokumentów do podpisu. Jeśli podczas składania zamówienia wybrana została karta eSIM - kurier dostarczy jedynie umowę do podpisania. Kod QR niezbędny do aktywacji karty eSIM zostanie udostępniony w Portalu OTVARTA 24/7. Informację o udostępnieniu kodu otrzymasz na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Jeden zestaw dokumentów (po uprzednim parafowaniu każdej strony i podpisaniu w wyznaczonych miejscach) należy oddać kurierowi, drugi zachować dla siebie.
3. Co właściwie przywiezie mi kurier?
Przesyłka, którą dostarczy kurier, to dwa komplety dokumentów. Każdy z nich zawiera umowę, cennik, regulaminy promocji i inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy oraz kartę SIM (jeśli podczas składania zamówienia wybrana została tradycyjna karta SIM). Dostarczone dokumenty należy parafować na każdej stronie oraz podpisać w wyznaczonych miejscach. Następnie jeden komplet należy dokumentów oddać kurierowi, a drugi zachować dla siebie. Wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, które dostarczy kurier, można pobrać sprawdzając status zamówienia tutaj.
5. Czy można zamówić ofertę z telefonem?
Nie. OTVARTA nie ma w ofercie telefonów.
2. Skąd będzie wiadomo, kiedy przyjedzie kurier z umową? Co się stanie, jeśli nie zastanie mnie w domu?
Po zamówieniu kuriera zostanie wysłana wiadomość mailowa lub SMS (odpowiednio: na adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu wskazany w zamówieniu), zawierająca numer przesyłki. Kurier przed wizytą skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia godziny przyjazdu. Jednak jeśli nie zastanie osoby uprawnionej do podpisania umowy, ponownie skontaktuje się z nią telefonicznie w celu ustalenia terminu ponownej wizyty.
4. Chciałbym zmienić taryfę. Jak to zrobić?
Chęć zmiany dotychczasowej taryfy na inną należy zgłosić kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 699 711 699. W czasie rozmowy telefonicznej zostanie zawarty aneks do obowiązującej umowy. Warunki zmiany umowy zostaną przesłane drogą mailową lub pocztą tradycyjną w zależności od zgód wyrażonych podczas zawierania umów.

Faktura tradycyjna

1. Co zawiera pierwsza faktura?
Pierwsza wystawiona faktura zawiera opłatę aktywacyjną. Kolejna faktura wystawiana jest po pierwszym pełnym okresie rozliczeniowym i zawiera ona cząstkową opłatę abonamentową (np. za okres od dnia aktywacji do końca miesiąca - od 13.05.2018 do 31.05.2018) oraz opłatę za pierwszy pełny okres rozliczeniowy (od 01.06.2018 do 30.06.2018). Wszystkie faktury zawierają ponadto dane sprzedawcy, dane nabywcy, indywidualny numer konta, na który należy dokonać wpłaty oraz termin, w jakim należy dokonać płatności.
3. W jaki sposób opłacić fakturę?
Fakturę można opłacić na kilka sposobów:
- tradycyjny przelew w banku lub na poczcie,
- przelew internetowy
- płatność przez system Przelewy24 - logując się do Portalu OTVARTA 24/7 lub przez przycisk "ZAPŁAĆ TERAZ", który znajduje się w mailu z fakturą
5. Nie opłaciłem faktury w terminie, co teraz?
W dniu wystawienia faktury otrzymasz od nas wiadomość SMS o kwocie faktury oraz (jeśli korzystasz z e-faktury) maila z fakturą. Jeśli faktura nie zostanie opłacona w terminie, to dzień po upływie terminu płatności otrzymasz SMSa z prośbą o uregulowanie płatności. Po 11 dniach od terminu płatności faktury otrzymasz kolejnego SMSa z informacją o zablokowaniu połączeń wychodzących. Po tej wiadomości stracisz możliwość dzwonienia oraz korzystania z internetu.
2. Co zawierają wystawiane faktury?
Każda faktura zawiera dane sprzedawcy, dane nabywcy, numer konta, na który należy dokonać wpłaty oraz termin, w jakim należy dokonać płatności. Będzie ona – za wyjątkiem pierwszej i drugiej faktury – zawierała opłatę abonamentową za bieżący okres rozliczeniowy oraz opłaty za usługi świadczone poza opłatą abonamentową za poprzedni okres rozliczeniowy. Szczegółowe informacje o fakturze można uzyskać wchodząc tutaj.
4. Jaki jest termin zapłaty faktury?
Termin na opłacenie faktury abonamentowej to 14 dni od daty jej wystawienia. Fakturę aktywacyjną należy opłacić w terminie 7 dni od jej wystawienia.
6. Co wpisać w tytule przelewu?
Każdy Abonent OTVARTA posiada indywidualny rachunek do wpłat, dlatego też tytuł przelewu nie ma większego znaczenia. Należy zwrócić uwagę na poprawność numeru konta, na które dokonywana jest wpłata.

E-faktura – faktura wysyłana drogą elektroniczną

1. Jaki otrzymam upust za e-fakturę zawierając umowy na kilka numerów telefonicznych?
E-faktura to usługa pozwalająca obniżyć koszt opłaty abonamentowej. Jest to faktura wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia. E-faktura powoduje obniżenie opłaty abonamentowej o wartość wskazaną w umowie, cenniku lub regulaminie promocji. Udzielany upust dotyczy każdej zawartej umowy, np. jeśli ktoś korzysta z dwóch numerów (na podstawie zawartych dwóch umów) i wyraził zgodę na otrzymywanie e-faktury, to każda z dwóch naliczanych opłat abonamentowych zostanie pomniejszona o wartość upustu za e-fakturę.
3. W jaki sposób należy aktywować e-fakturę?
W przypadku, gdy zawarta umowa nie obejmuje e-faktury, usługę można aktywować dzwoniąc pod numer: 699 711 699. Od kolejnego okresu rozliczeniowego faktury będą wysyłane drogą mailową, a opłata abonamentowa zostanie pomniejszona o przyznany upust za e-fakturę.
2. Kiedy decyduję, w jakiej formie chcę otrzymywać faktury?
Decyzja dotycząca korzystania z e-faktury zostaje podjęta przy składaniu zamówienia, a upust obowiązuje od pierwszej opłaty abonamentowej.
4. Jak można zrezygnować z e-faktury?
Rezygnację z e-faktury należy zgłosić telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 699 711 699. Należy pamiętać, że rezygnując z e-faktury rezygnujemy też z upustu udzielonego na opłaty abonamentowe. Upust za e-fakturę przestanie być naliczany od kolejnego okresu rozliczeniowego, a wystawiane faktury będą przesyłane pocztą tradycyjną.

Regulamin i cenniki

1. Gdzie znajdę cennik, regulaminy i inne dokumenty?
Obowiązujące cenniki, regulaminy oraz inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, w szczególności wzór umowy oraz wzór wniosku na przeniesienie numeru w przypadku przenoszenia numeru od dotychczasowego operatora, dostępne są tutaj.
3. W cenniku są zupełnie inne ceny niż na stronie, dlaczego?
Oferta każdej taryfy w OTVARTA składa się z dwóch dokumentów: cennika oraz regulaminu oferty promocyjnej. W cenniku znajdują się jedynie podstawowe stawki dla każdego abonamentu. W regulaminach promocji znajdują się ostateczne warunki oraz koszty każdej taryfy.
2. Przed przyjazdem kuriera chcę poznać treść dokumentów, które trzeba będzie podpisać. W jaki sposób mogę to zrobić?
Wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, które przywiezie kurier, celem ich podpisania (to jest moim zdaniem do usunięcia) można pobrać sprawdzając status zamówienia tutaj. Dodatkowo cenniki i regulaminy oraz inne dokumenty są dostępne tutaj.

Konfiguracja SMS, MMS, internet

1. Po pierwszym uruchomieniu karty SIM lub eSIM telefon wyświetlił wiadomości systemowe, co mam z nimi zrobić?
Karta SIM i karta eSIM przy pierwszym uruchomieniu (pierwsze uruchomienie w sieci lub po przełożeniu do innego urządzenia) automatycznie otrzyma wiadomości zawierające ustawienia niezbędne do korzystania z internetu oraz wysyłania i odbierania wiadomości MMS. Wiadomości konfiguracyjne wystarczy otworzyć i zatwierdzić instalację otrzymanych w nim ustawień.
3. Nie działa internet – co mam zrobić?
Przyczyną może być nieprawidłowa konfiguracja punktu dostępu APN dla internetu. W celu otrzymania konfiguracji dotyczącej internetu wystarczy wysłać SMS o treści INTERNET na numer 8090. W odpowiedzi zostanie przesłany zwrotną wiadomość, zawierającą dane do konfiguracji. Po jej odczytaniu należy zatwierdzić instalację otrzymanych ustawień. Instrukcja konfiguracji APN w sieci OTVARTA dostępna jest tutaj Pomoc w przypadku nieotrzymania wiadomości konfiguracyjnej lub wystąpienia kolejnych problemów z konfiguracją można uzyskać pod numerem telefonu: 699 711 699.
5. Korzystam z usługi stały adres IP. Jak skonfigurować urządzenie, aby adres działał prawidłowo?
Konfiguracja punktu dostępu APN dla urządzeń korzystających ze stałego adresu IP została przedstawiona w dokumentach dotyczących zawieranej umowy. W celu uzyskania pomocy w konfiguracji urządzenia działającego ze stałym adresem IP oraz dodatkowych informacji dotyczących usługi stałego adresu IP można skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem telefonu: 699 711 699.
7. Mam roaming. Połączenia głosowe działają, jednak nie mogę wysyłać MMS i korzystać z internetu za granicą. Jak rozwiązać ten problem?
W celu korzystania z usług MMS i internet w roamingu (dotyczy ofert, dla których roaming jest dostępny), na karcie SIM musi być uruchomiona usługa GPRS Roaming. Usługa ta domyślnie na karcie SIM jest wyłączona, jej aktywacji można dokonać telefonicznie pod numerem: 699 711 699. Należy też sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo skonfigurowanie, aby nie blokowało wiadomości MMS i internetu w roamingu.
2. Wiadomości konfiguracyjne MMS oraz do internetu zostały przypadkowo skasowane. Jak mogę je odzyskać?
W celu ponownego otrzymania wiadomości konfiguracyjnych należy wysłać SMS o treści odpowiednio: MMS lub INTERNET na numer 8090.
4. Nie mogę wysyłać ani odbierać wiadomości MMS. Dlaczego?
Przyczyną może być nieprawidłowa konfiguracja punktu dostępu APN dla MMS. W celu otrzymania konfiguracji dotyczącej MMS wystarczy wysłać SMS o treści MMS na numer 8090. W wiadomości zwrotnej zostanie przesłana konfiguracja – należy zatwierdzić instalację otrzymanych ustawień. W przypadku nieotrzymania wiadomości konfiguracyjnej należy skonfigurować telefon ręcznie. Instrukcja konfiguracji dostępna jest tutaj Pomoc w przypadku nieotrzymania wiadomości konfiguracyjnej lub wystąpienia kolejnych problemów z konfiguracją można uzyskać pod numerem telefonu: 699 711 699.
6. Nie mogę wysyłać ani odbierać wiadomości SMS, co zrobić?
Większość dostępnych urządzeń posiada prawidłowo skonfigurowane ustawienia dotyczące wiadomości SMS. W przypadku braku tych ustawień mogą pojawić się problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości SMS. Wówczas należy w „ustawieniach urządzenia” dotyczących konfiguracji wiadomości SMS, w pozycji „centrum SMS” wpisać numer: +48 601 000 310.

Rozliczanie wiadomości SMS, MMS oraz transmisji danych

1. Została wysłana jedna wiadomość SMS, tymczasem biling wskazuje, że zostało wysłanych ich więcej, lub że została wysłana wiadomość MMS. Dlaczego?
SMS to wiadomość wysłana z telefonu GSM/UMTS na numer innego telefonu komórkowego lub na adres e-mail, zawierająca nie więcej niż 160 znaków alfanumerycznych (kodowanych na 7 bitach) lub nie więcej niż 140 bajtów danych w postaci binarnej, zgodnie z normami ETSI GSM. W przypadku jednorazowego przesłania wiadomości zawierającej więcej niż 160 znaków alfanumerycznych lub więcej niż 140 bajtów danych w postaci binarnej, tekst lub dane są dzielone na odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy traktowany jest jak jedna wiadomość SMS. W przypadku przesłania wiadomości zawierającej regionalne znaki diakrytyczne, w tym polskie znaki (np.: ą, ę, ł), z wykorzystaniem terminala GSM/UMTS, w tym aparatu telefonicznego kodującego znaki regionalne (tryb UNICODE), długość wiadomości wynosi maksymalnie 70 znaków. Możliwe jest również, że urządzenie z którego korzystamy w przypadku przesyłania bardzo długiej wiadomości SMS, zamieni / wyśle ją w formie wiadomości MMS.
2. W jaki sposób naliczane są opłaty za wysłane wiadomości MMS?
MMS jest to wiadomość multimedialna, mogąca zawierać – oprócz tekstu – zdjęcia, dźwięk, animacje. MMS można wysyłać na telefon komórkowy lub na adres e-mail. Opłata za jednego MMS-a naliczana jest za każde rozpoczęte 100 kB. Maksymalny rozmiar wiadomości MMS to 300 kB.

Roaming

1. Co to jest roaming?
Roaming to usługa, która umożliwia korzystanie za pomocą karty SIM lub eSIM z połączeń głosowych i wiadomości SMS, MMS oraz innych dostępnych usług poza granicami Polski w ramach ofert, w których usługa roamingu jest dostępna, np. oferty „O! PEŁNA OPCJA! ” czy „O! MAM WSZYSTKO!”.
3. Ile zapłacę za połączenia wykonywane w roamingu?
Dla ofert, w których dostępny jest roaming, usługi dostępne w kraju w ramach opłaty abonamentowej są dostępne w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinie (obowiązuje w nich tzw. roaming regulowany). Powyższe oznacza, że z pakietów minut i sms dostępnych w kraju można również korzystać w roamingu regulowanym. Internet dostępny w kraju jest również dostępny w roamingu regulowanym, jednak z tą różnicą, że liczba dostępnych jednostek transmisji jest uzależniona od uiszczanej opłaty. Dokładne informacje o sposobie rozliczania transmisji danych w roamingu regulowanym zostały przedstawione w cenniku lub regulaminie oferty promocyjnej dołączonej do umowy. Za korzystanie z usług w roamingu innym niż roaming regulowany naliczane są opłaty zgodnie z cennikiem.
2. Mam roaming, a przestały działać usługi, które były dostępne w kraju. Dlaczego?
Przede wszystkim należy sprawdzić, z jakiej taryfy korzystamy. Usługa Roamingu w OTVARTA dostępna jest w ofercie „O! PEŁNA OPCJA!” oraz „O! MAM WSZYSTKO!”. W celu korzystania z roamingu na karcie SIM lub eSIM muszą być uruchomione tzw. usługi roamingowe oddzielnie dla połączeń głosowych i wiadomości SMS oraz oddzielnie dla transmisji danych (internet i MMS). Usługi roamingowe są domyślnie aktywne w taryfach "O! MAM WSZYSTKO!" i "O! PEŁNA OPCJA!" Należy też w konfiguracji urządzenia, w którym została umieszczona karta SIM lub eSIM, umożliwić dostęp do usług w roamingu.

Elektroniczne Biuro Obsługi Abonenta - Portal OTVARTA 24/7

1. Gdzie mogę na bieżąco sprawdzać stan swojego konta abonenckiego?
Aktualny stan konta sprawdzamy w Portalu OTVARTA 24/7, gdzie można również pobrać fakturę, biling oraz sprawdzić, jakie usługi są aktywne na karcie SIM. Portal OTVARTA 24/7 jest dostępny tutaj.
2. Gdzie mogę uzyskać login i hasło do Portalu OTVARTA 24/7?
W celu zalogowania się do Portalu OTVARTA 24/7 nie są wymagane login i hasło. Na stronie Portal OTVARTA 24/7 wystarczy wpisać numer telefonu podany do kontaktu podczas składania zamówienia, na który zostanie wysłana wiadomość SMS zawierająca kod umożliwiający zalogowanie do Portalu OTVARTA 24/7.

Przeniesienie numeru od dotychczasowego operatora

1. Czy jest możliwe korzystanie z mojego numeru telefonu u nowego operatora? Jeśli tak, to co powinienem zrobić?
Możliwe jest zawarcie umowy z przeniesieniem numeru, z którego korzystamy u dotychczasowego operatora. W celu zawarcia umowy z numerem przeniesionym wystarczy w e-Sklepie – podczas składania zamówienia – wybrać opcję „przenieś numer”. E-Sklep automatycznie rozpocznie procedurę weryfikacji prosząc o wpisanie numeru telefonu, który będzie przenoszony. Na podany numer zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Ma on na celu sprawdzenie czy przeniesienia numeru chce dokonać jego właściciel. Przysłany kod należy wpisać w e-Sklepie i kontynuować składanie zamówienia, następnie wypełnić formularze danymi niezbędnymi do zawarcia umowy oraz realizacji przeniesienia numeru. Kurier wraz z umową dostarczy wypełniony wniosek na przeniesienie numeru oraz niezbędne zgody do jego wykonania. OTVARTA dopełni wszelkich formalności związanych z przeniesieniem numeru.
2. Chcę przenieść numer od dotychczasowego operatora, jednak nie wiem do kiedy obowiązuje mnie zawarta dotychczas umowa. W jaki sposób określić odpowiedni termin przeniesienia?
W celu przeniesienia numeru na koniec okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, a co z tym związane uniknięcia naliczenia kar przez dotychczasowego operatora, należy wybrać tryb przeniesienia numeru „na koniec umowy lojalnościowej” oraz „z zachowaniem okresu wypowiedzenia”.

Numery PIN i PUK, aktywacja karty SIM

1. Jaką kartę SIM otrzymam razem z umową? Czy będzie ona pasowała do mojego telefonu?
Karta SIM dostarczona wraz z umową jest dostosowana do wszystkich trzech standardów. Można z niej korzystać zarówno w telefonie tradycyjnym, jak i w najnowszych modelach smartfonów, modemach i routerach. Wystarczy z dostarczonego plastiku wyłamać kartę w formacie, który obsłuży posiadane urządzenie: SIM, Micro SIM lub Nano SIM. Warto jednak pozostawić pozostałą cześć karty, może ona przydać się w przyszłości, m.in. przy zmianie urządzenia, z którego korzystamy obecnie. Na plastiku, w którym została zamocowana karta SIM umieszczony jest też numer seryjny karty SIM, PIN oraz PUK. Jeśli zamówiona została karta eSIM, PIN oraz PUK do karty eSIM otrzymasz wraz z kodem QR niezbędnym do jej aktywowania
3. Co się stanie jeśli pomylę się przy wpisywaniu numeru PIN?
W przypadku wprowadzenia trzykrotnie nieprawidłowego numeru PIN zostanie wyświetlone zapytanie o numer PUK. Po jego prawidłowym wpisaniu należy ustawić nowy PIN.
5. Po kilkukrotnym wpisaniu numeru PUK karta SIM nie loguje się w sieci. Co to znaczy?
W przypadku wpisania 10 razy błędnego numeru PUK, karta SIM lub eSIM zostaje zablokowana. Odblokowanie karty SIM lub eSIM możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez jej wymianę. Zablokowanie karty SIM lub eSIM oraz chęć otrzymania duplikatu karty należy zgłosić pod numer telefonu: 699 711 699. Opłata za wydanie duplikatu jest określona w cenniku i zostanie doliczona do kolejnej faktury. Odebranie karty SIM od kuriera należy zgłosić pod numerem telefonu: 699 711 699 – zostanie wtedy aktywowana. Jeśli korzystasz z karty eSIM, otrzymasz kod QR niezbędny do aktywowania nowej karty eSIM. Wysłany duplikat karty SIM umożliwia korzystanie z usług z dotychczasowym numerem, co oznacza, że wymiana karty SIM lub eSIM nie powoduje zmiany numeru telefonu. Numer PUK można też uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 699 711 699.
7. Zgubiłem telefon wraz z kartą SIM/eSIM. Co robić w takim przypadku?
W przypadku zagubienia karty SIM lub eSIM należy zgłosić jej blokadę pod numerem telefonu: 699 711 699. W czasie rozmowy telefonicznej karta SIM/eSIM zostanie zablokowana. Jednocześnie przyjmujący zlecenie zablokowania karty SIM/eSIM udzieli informacji, w jakim czasie wyślemy duplikat zagubionej karty SIM/eSIM. Opłata za wymianę karty SIM/eSIM jest określona w cenniku. Zostanie ona doliczona do kolejnej faktury. Po odebraniu karty SIM od kuriera należy zgłosić jej odblokowanie pod numerem telefonu: 699 711 699. Wysłany duplikat karty umożliwia korzystanie z usług z dotychczasowym numerem (wymiana karty nie powoduje zmiany numeru telefonu). Jeśli korzystasz z karty eSIM, udostępniony zostanie nowy kod QR do aktywacji nowej karty eSIM.
2. Gdzie znajdę numer PIN?
Numery PIN i PUK zostały umieszczone na plastikowym elemencie przesłanym wraz z umową, na którym została fabrycznie zamocowana karta SIM. Dlatego też po wyłamaniu karty SIM zaleca się zachowanie pozostałych elementów. Jeśli korzystasz z karty eSIM kod PIN i PUK dostępny jest w Portalu OTVARTA 24/7.
4. Gdzie znajdę numer PUK?
Numer PUK został umieszczony na plastikowym elemencie przesłanym wraz z umową, na którym została fabrycznie zamocowana karta SIM. Dlatego też po wyłamaniu karty SIM zaleca się zachowanie pozostałych elementów. Jeśli korzystasz z karty eSIM kod PUK dostępny jest w Portalu OTVARTA 24/7.
6. Kiedy otrzymana karta SIM/eSIM stanie się aktywna?
Termin aktywacji karty SIM/eSIM zależny jest od tego, czy aktywowany numer jest nowym, czy też przenoszonym numerem. Aktywacja nowego numeru zwykle odbywa się w ciągu 10 dni od momentu złożenia zamówienia. Aktywacja przenoszonego numeru zależna jest od umowy zawartej z dotychczasowym operatorem oraz od wybranego trybu przeniesienia numeru.

Internet oraz stały adres IP

1. Czy istnieje możliwość przypisania stałego adresu IP dla internetu mobilnego?
Tak. W celu korzystania ze stałego adresu IP wystarczy zawrzeć z OTVARTA umowę w ramach taryfy. Posiadając odpowiednio skonfigurowane urządzenie, można korzystać z internetu ze stałym adresem IP prywatnym lub publicznym.
3. Internet działa znacznie wolniej. Co się dzieje?
W ramach opłaty abonamentowej dostępna jest transmisja danych w wyznaczonej ilości jednostek w okresie rozliczeniowym. Po wykorzystaniu przyznanej ilości jednostek w danym okresie rozliczeniowym prędkość transmisji danych może ulec istotnej zmianie do czasu zakończenia okresu rozliczeniowego. W celu przywrócenia pełnej prędkości transmisji danych należy skorzystać z usługi zwiększenia dostępnej ilości jednostek lub poczekać do kolejnego okresu rozliczeniowego. Aktywacji usługi zwiększenia dostępnej ilości jednostek transmisji danych można dokonać w Portalu OTVARTA 24/7 pod adresem portal.otvarta.pl..
2. W jaki sposób dokonać wyboru rodzaju adresu IP?
Wybór rodzaju adresu IP odbywa się podczas składania zamówienia w e-Sklepie. Najpierw określamy, czy chcemy stały, czy dynamiczny adres IP. Po wybraniu stałego adresu IP pojawia się opcja wyboru między publicznym, a prywatnym adresem IP. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Pytania dotyczące aplikacji OTVARTA 24/7

1. Co to jest aplikacja OTVARTA 24/7?

Aplikacja OTARTA 24/7 służy do zarządzania Twoimi usługami w OTVARTA. Za jej pomocą sprawdzisz aktualne saldo, aktywne usługi i ich stan, a także opłacisz fakturę.

3. Jak zalogować się w aplikacji OTVARTA 24/7?

Proces logowania w aplikacji przebiega bardzo podobnie jak w Portalu OTVARTA 24/7. Aby się zalogować, w odpowiednim polu w aplikacji wpisz swój kontaktowy numer telefonu. Na ten numer wyślemy za pomocą wiadomości SMS jednorazowy kod potrzebny do zalogowania.

2. Na jakich urządzeniach działa aplikacja OTVARTA 24/7?

Z aplikacji OTVARTA 24/7 można korzystać na urządzeniach z systemem Android w wersji 6.0 i nowszej.

4. Skąd pobrać aplikację OTVARTA 24/7?

Aplikację możesz pobrać bezpośrednio ze sklepu z aplikacjami na swoim urządzeniu lub klikając tutaj. .

Nie znalazłeś/-aś informacji, których szukasz?
Sprawdź Najczęściej zadawane pytania
lub skontaktuj się z doradcą sieci OTVARTA, dzwoniąc pod numer telefonu: 699 711 699

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.