Masz problem?

Złożenie zamówienia oraz zmiana taryfy

1. Wybrałem na stronie sklepu interesującą mnie ofertę i złożyłem zamówienie. Co dalej?
OTVARTA informuje wysyłając wiadomość mailową lub sms (odpowiednio: na adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu wskazany w zamówieniu) o przyjęciu zamówienia. Przesłana wiadomość zawiera podsumowanie zamówionych usług oraz numer zamówienia umożliwiający sprawdzenie jego stanu. W celu sprawdzenia stanu zamówienia kliknij tutaj. Po przygotowaniu niezbędnych do podpisania umowy dokumentów i zamówieniu kuriera, wysyłamy kolejną wiadomość e-mailem lub SMS-em, które zawierają nazwę firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę oraz numer listu przewozowego. Kurier dostarczy kartę SIM oraz dwa zestawy dokumentów do podpisu. Jeden zestaw dokumentów (po uprzednim parafowaniu każdej strony i podpisaniu w wyznaczonych miejscach) należy oddać kurierowi, drugi zachować dla siebie. Karta SIM zostanie aktywowana zgodnie z datą zawartą w umowie.
3. Co właściwie przywiezie mi kurier?
Przesyłka, którą dostarczy kurier to dwa komplety dokumentów. Każdy z nich zawiera umowę, cennik, regulaminy promocji i inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy oraz kartę SIM. Dostarczone dokumenty należy parafować na każdej stronie oraz podpisać w wyznaczonych miejscach. Następnie jeden komplet dokumentów oddać kurierowi, a drugi zostawić sobie. Wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, które dostarczy kurier zostaną przesłane e-mailem na wskazany w zamówieniu adres. Można je również pobrać sprawdzając status zamówienia tutaj.
2. Skąd będzie wiadomo, kiedy przyjedzie kurier z umową? Co się stanie, jeśli nie zastanie mnie w domu?
Po zamówieniu kuriera zostanie wysłana wiadomość mailowa lub SMS (odpowiednio: na adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu wskazany w zamówieniu), zawierająca numer przesyłki. Kurier przed wizytą skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia godziny przyjazdu. Jednak jeśli nie zastanie osoby uprawnionej do podpisania umowy, ponownie skontaktuje się z nią telefonicznie w celu ustalenia terminu ponownej wizyty.
4. Chciałbym zmienić taryfę. Jak to zrobić?
Chęć zmiany dotychczasowej taryfy na inną należy zgłosić pod numerem telefonu: 699 711 699. W czasie rozmowy telefonicznej zostanie zawarty aneks do obowiązującej umowy. Warunki zmiany umowy zostaną przesłane drogą mailową w przypadku aktywnej e-faktury lub pocztą tradycyjną w przypadku nieaktywnej e-faktury.

Faktura tradycyjna

1. Co zawiera pierwsza faktura?
Pierwsza wystawiona faktura zawiera opłatę aktywacyjną. Kolejna faktura wystawiana jest po pierwszym pełnym okresie rozliczeniowym i zawiera ona cząstkową opłatę abonamentową (np. za okres od dnia aktywacji do końca miesiąca - od 13.05.2018 do 31.05.2018) oraz opłatę za pierwszy pełny okres rozliczeniowy (od 01.06.2018 do 30.06.2018). Wszystkie faktury zawierają ponadto dane sprzedawcy, dane nabywcy, indywidualny numer konta, na który należy dokonać wpłaty oraz termin, w jakim należy dokonać płatności.
2. Co zawierają wystawiane faktury?
Każda faktura zawiera dane sprzedawcy, dane nabywcy, numer konta, na który należy dokonać wpłaty oraz termin, w jakim należy dokonać płatności. Będzie ona – za wyjątkiem pierwszej faktury – zawierała opłatę abonamentową za bieżący okres rozliczeniowy oraz opłaty za usługi świadczone poza opłatą abonamentową za poprzedni okres rozliczeniowy.

E-faktura – faktura wysyłana drogą elektroniczną

1. Jaki otrzymam upust za e-fakturę zawierając umowy na kilka numerów telefonicznych?
E-faktura to usługa pozwalająca obniżyć koszt opłaty abonamentowej. Jest to faktura wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia. E-faktura powoduje obniżenie opłaty abonamentowej o wartość wskazaną w umowie, cenniku lub regulaminie promocji. Udzielany upust dotyczy każdej zawartej umowy, np. jeśli ktoś korzysta z dwóch numerów (na podstawie zawartych dwóch umów) i wyraził zgodę na otrzymywanie e-faktury, to każda z dwóch naliczanych opłat abonamentowych zostanie pomniejszona o wartość upustu za e-fakturę.
3. W jaki sposób należy aktywować e-fakturę?
W przypadku, gdy zawarta umowa nie obejmuje e-faktury, usługę można aktywować dzwoniąc pod numer: 699 711 699. Od kolejnego okresu rozliczeniowego faktury będą wysyłane drogą mailową, a opłata abonamentowa zostanie pomniejszona o przyznany upust za e-fakturę.
2. Kiedy decyduję, w jakiej formie chcę otrzymywać faktury?
Decyzja dotycząca korzystania z e-faktury zostaje podjęta przy składaniu zamówienia, a upust obowiązuje od pierwszej opłaty abonamentowej.
4. Jak można zrezygnować z e-faktury?
Rezygnację z e-faktury należy zgłosić telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 699 711 699. Należy pamiętać, że rezygnując z e-faktury rezygnujemy też z upustu udzielonego na opłaty abonamentowe. Upust za e-fakturę przestanie być naliczany od kolejnego okresu rozliczeniowego, a wystawiane faktury będą przesyłane pocztą tradycyjną.

Regulamin i cenniki

1. Gdzie znajdę cennik, regulaminy i inne dokumenty?
Obowiązujące cenniki, regulaminy oraz inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, w szczególności wzór umowy oraz wzór wniosku na przeniesienie numeru w przypadku przenoszenia numeru od dotychczasowego operatora, dostępne są tutaj.
2. Przed przyjazdem kuriera chcę poznać treść dokumentów, które trzeba będzie podpisać. W jaki sposób mogę to zrobić?
Wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, które przywiezie kurier celem ich podpisania zostaną przesłane drogą mailową na wskazany w zamówieniu adres e-mail po złożeniu zamówienia. Można je również pobrać sprawdzając status zamówienia tutaj. Dodatkowo cenniki i regulaminy oraz inne dokumenty są dostępne tutaj.

Konfiguracja SMS, MMS, internet

1. Po pierwszym uruchomieniu karty SIM telefon wyświetlił wiadomości systemowe, co mam z nimi zrobić?
Karta SIM przy pierwszym uruchomieniu (pierwsze uruchomienie w sieci lub po przełożeniu do innego urządzenia) automatycznie otrzyma wiadomości zawierające ustawienia niezbędne do korzystania z internetu oraz wysyłania i odbierania wiadomości MMS. Wiadomości konfiguracyjne wystarczy otworzyć i zatwierdzić instalację otrzymanych w nim ustawień.
3. Nie działa internet – co mam zrobić?
Przyczyną może być nieprawidłowa konfiguracja punktu dostępu APN dla internetu. W celu otrzymania konfiguracji dotyczącej internetu wystarczy wysłać SMS o treści INTERNET na numer 8090. W odpowiedzi zostanie przesłany zwrotną wiadomość, zawierającą dane do konfiguracji. Po jej odczytaniu należy zatwierdzić instalację otrzymanych ustawień. Instrukcja konfiguracji APN w sieci OTVARTA dostępna jest tutaj Pomoc w przypadku nieotrzymania wiadomości konfiguracyjnej lub wystąpienia kolejnych problemów z konfiguracją można uzyskać pod numerem telefonu: 699 711 699.
5. Korzystam z usługi stały adres IP. Jak skonfigurować urządzenie, aby adres działał prawidłowo?
Konfiguracja punktu dostępu APN dla urządzeń korzystających ze stałego adresu IP została przedstawiona w dokumentach dotyczących zawieranej umowy. W celu uzyskania pomocy w konfiguracji urządzenia działającego ze stałym adresem IP oraz dodatkowych informacji dotyczących usługi stałego adresu IP można skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem telefonu: 699 711 699.
7. Mam roaming. Połączenia głosowe działają, jednak nie mogę wysyłać MMS i korzystać z internetu za granicą. Jak rozwiązać ten problem?
W celu korzystania z usług MMS i internet w roamingu (dotyczy ofert, dla których roaming jest dostępny), na karcie SIM musi być uruchomiona usługa GPRS Roaming. Usługa ta domyślnie na karcie SIM jest wyłączona, jej aktywacji można dokonać telefonicznie pod numerem: 699 711 699. Należy też sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo skonfigurowanie, aby nie blokowało wiadomości MMS i internetu w roamingu.
2. Wiadomości konfiguracyjne MMS oraz do internetu zostały przypadkowo skasowane. Jak mogę je odzyskać?
W celu ponownego otrzymania wiadomości konfiguracyjnych należy wysłać SMS o treści odpowiednio: MMS lub INTERNET na numer 8090.
4. Nie mogę wysyłać ani odbierać wiadomości MMS. Dlaczego?
Przyczyną może być nieprawidłowa konfiguracja punktu dostępu APN dla MMS. W celu otrzymania konfiguracji dotyczącej MMS wystarczy wysłać SMS o treści MMS na numer 8090. W wiadomości zwrotnej zostanie przesłana konfiguracja – należy zatwierdzić instalację otrzymanych ustawień. W przypadku nieotrzymania wiadomości konfiguracyjnej należy skonfigurować telefon ręcznie. Instrukcja konfiguracji dostępna jest tutaj Pomoc w przypadku nieotrzymania wiadomości konfiguracyjnej lub wystąpienia kolejnych problemów z konfiguracją można uzyskać pod numerem telefonu: 699 711 699.
6. Nie mogę wysyłać ani odbierać wiadomości SMS, co zrobić?
Większość dostępnych urządzeń posiada prawidłowo skonfigurowane ustawienia dotyczące wiadomości SMS. W przypadku braku tych ustawień mogą pojawić się problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości SMS. Wówczas należy w „ustawieniach urządzenia” dotyczących konfiguracji wiadomości SMS, w pozycji „centrum SMS” wpisać numer: +48 601 000 310.

Rozliczanie wiadomości SMS, MMS oraz transmisji danych

1. Została wysłana jedna wiadomość SMS, tymczasem biling wskazuje, że zostało wysłanych ich więcej, lub że została wysłana wiadomość MMS. Dlaczego?
SMS to wiadomość wysłana z telefonu GSM/UMTS na numer innego telefonu komórkowego lub na adres e-mail, zawierająca nie więcej niż 160 znaków alfanumerycznych (kodowanych na 7 bitach) lub nie więcej niż 140 bajtów danych w postaci binarnej, zgodnie z normami ETSI GSM. W przypadku jednorazowego przesłania wiadomości zawierającej więcej niż 160 znaków alfanumerycznych lub więcej niż 140 bajtów danych w postaci binarnej, tekst lub dane są dzielone na odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy traktowany jest jak jedna wiadomość SMS. W przypadku przesłania wiadomości zawierającej regionalne znaki diakrytyczne, w tym polskie znaki (np.: ą, ę, ł), z wykorzystaniem terminala GSM/UMTS, w tym aparatu telefonicznego kodującego znaki regionalne (tryb UNICODE), długość wiadomości wynosi maksymalnie 70 znaków. Możliwe jest również, że urządzenie z którego korzystamy w przypadku przesyłania bardzo długiej wiadomości SMS, zamieni / wyśle ją w formie wiadomości MMS.
2. W jaki sposób naliczane są opłaty za wysłane wiadomości MMS?
MMS jest to wiadomość multimedialna, mogąca zawierać – oprócz tekstu – zdjęcia, dźwięk, animacje. MMS można wysyłać na telefon komórkowy lub na adres e-mail. Opłata za jednego MMS-a naliczana jest za każde rozpoczęte 100 kB. Maksymalny rozmiar wiadomości MMS to 300 kB.

Roaming

1. Co to jest roaming?
Roaming to usługa, która umożliwia korzystanie za pomocą karty SIM z połączeń głosowych i wiadomości SMS, MMS oraz innych dostępnych usług poza granicami Polski w ramach ofert, w których usługa roamingu jest dostępna, np. oferty „O! PEŁNA OPCJA! ” czy „O! MAM WSZYSTKO!”.
3. Ile zapłacę za połączenia wykonywane w roamingu?
Dla ofert, w których dostępny jest roaming, usługi dostępne w kraju w ramach opłaty abonamentowej są dostępne w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinie (obowiązuje w nich tzw. roaming regulowany). Powyższe oznacza, że z pakietów minut i sms dostępnych w kraju można również korzystać w roamingu regulowanym. Internet dostępny w kraju jest również dostępny w roamingu regulowanym, jednak z tą różnicą, że liczba dostępnych jednostek transmisji jest uzależniona od uiszczanej opłaty. Dokładne informacje o sposobie rozliczania transmisji danych w roamingu regulowanym zostały przedstawione w cenniku lub regulaminie oferty promocyjnej dołączonej do umowy. Za korzystanie z usług w roamingu innym niż roaming regulowany naliczane są opłaty zgodnie z cennikiem.
2. Mam roaming, a przestały działać usługi, które były dostępne w kraju. Dlaczego?
Przede wszystkim należy sprawdzić, z jakiej taryfy korzystamy. Usługa Roaming w OTVARTA dostępna jest w ofercie „O! PEŁNA OPCJA!” oraz „O! MAM WSZYSTKO!”. W celu korzystania z roamingu, na karcie SIM muszą być uruchomione tzw. usługi roamingowe oddzielnie dla połączeń głosowych i wiadomości SMS oraz oddzielnie dla transmisji danych (internet i MMS). Aktywacji tych usług dokonuje się telefonicznie pod numerem: 699 711 699. Domyślnie usługi roamingu są nieaktywne. Należy też w konfiguracji urządzenia, w którym została umieszczona karta SIM, umożliwić dostęp do usług w roamingu.

Elektroniczne Biuro Obsługi Abonenta - Portal OTVARTA 24/7

1. Gdzie mogę na bieżąco sprawdzać stan swojego konta abonenckiego?
Aktualny stan konta sprawdzamy w Portalu OTVARTA 24/7, gdzie można również pobrać fakturę, biling oraz sprawdzić, jakie usługi są aktywne na karcie SIM. Portal OTVARTA 24/7 jest dostępny tutaj.
2. Gdzie mogę uzyskać login i hasło do Portalu OTVARTA 24/7?
W celu zalogowania się do Portalu OTVARTA 24/7 nie są wymagane login i hasło. Na stronie Portal OTVARTA 24/7 wystarczy wpisać numer telefonu, na który zostanie wysłana wiadomość SMS zawierająca kod umożliwiający zalogowanie do Portalu OTVARTA 24/7

Przeniesienie numeru od dotychczasowego operatora

1. Czy jest możliwe korzystanie z mojego numeru telefonu u nowego operatora? Jeśli tak, to co powinienem zrobić?
Możliwe jest zawarcie umowy z przeniesieniem numeru, z którego korzystamy u dotychczasowego operatora. W celu zawarcia umowy z numerem przeniesionym wystarczy w e-Sklepie – podczas składania zamówienia – wybrać opcję „przenieś numer”. E-Sklep automatycznie rozpocznie procedurę weryfikacji prosząc o wpisanie numeru telefonu, który będzie przenoszony. Na podany numer zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Ma on na celu sprawdzenie czy przeniesienia numeru chce dokonać jego właściciel. Przysłany kod należy wpisać w e-Sklepie i kontynuować składanie zamówienia, następnie wypełnić formularze danymi niezbędnymi do zawarcia umowy oraz realizacji przeniesienia numeru. Kurier wraz z umową dostarczy wypełniony wniosek na przeniesienie numeru oraz niezbędne zgody do jego wykonania. OTVARTA dopełni wszelkich formalności związanych z przeniesieniem numeru.
2. Chcę przenieść numer od dotychczasowego operatora, jednak nie wiem do kiedy obowiązuje mnie zawarta dotychczas umowa. W jaki sposób określić odpowiedni termin przeniesienia?
W celu przeniesienia numeru na koniec okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, a co z tym związane uniknięcia naliczenia kar przez dotychczasowego operatora, należy wybrać tryb przeniesienia numeru „na koniec umowy lojalnościowej” oraz „z zachowaniem okresu wypowiedzenia”.

Numery PIN i PUK, aktywacja karty SIM

1. Jaką kartę SIM otrzymam razem z umową? Czy będzie ona pasowała do mojego telefonu?
Karta SIM dostarczona wraz z umową jest dostosowana do wszystkich trzech standardów. Można z niej korzystać zarówno w telefonie tradycyjnym, jak i w najnowszych modelach smartfonów, modemach i routerach. Wystarczy z dostarczonego plastiku wyłamać kartę w formacie, który obsłuży posiadane urządzenie: SIM, Micro SIM lub Nano SIM. Warto jednak pozostawić pozostałą cześć karty, może ona przydać się w przyszłości, m.in. przy zmianie urządzenia, z którego korzystamy obecnie. Na plastiku, w którym została zamocowana karta SIM umieszczony jest też numer seryjny karty SIM, PIN oraz PUK.
3. Co się stanie jeśli pomylę się przy wpisywaniu numeru PIN?
W przypadku wprowadzenia trzykrotnie nieprawidłowego numeru PIN zostanie wyświetlone zapytanie o numer PUK. Po jego prawidłowym wpisaniu należy ustawić nowy PIN.
5. Po kilkukrotnym wpisaniu numeru PUK karta SIM nie loguje się w sieci. Co to znaczy?
W przypadku wpisania 10 razy błędnego numeru PUK, karta SIM zostaje zablokowana. Odblokowanie karty SIM możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez jej wymianę. Zablokowanie karty SIM oraz chęć otrzymania duplikatu karty należy zgłosić pod numer telefonu: 699 711 699. Opłata za wydanie duplikatu jest określona w cenniku i zostanie doliczona do kolejnej faktury. Odebranie karty SIM od kuriera należy zgłosić pod numerem telefonu: 699 711 699 – zostanie wtedy aktywowana. Wysłany duplikat karty SIM umożliwia korzystanie z usług z dotychczasowym numerem, co oznacza, że wymiana karty SIM nie powoduje zmiany numeru telefonu. Numer PUK można też uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 699 711 699.
7. Zgubiłem telefon wraz z kartą SIM. Co robić w takim przypadku?
W przypadku zagubienia karty SIM należy zgłosić jej blokadę pod numerem telefonu: 699 711 699. W czasie rozmowy telefonicznej karta SIM zostanie zablokowana. Jednocześnie przyjmujący zlecenie zablokowania karty SIM udzieli informacji, w jakim czasie wyślemy duplikat zagubionej karty SIM. Opłata za wymianę karty SIM jest określona w cenniku. Zostanie ona doliczona do kolejnej faktury. Po odebraniu karty SIM od kuriera należy zgłosić jej odblokowanie pod numerem telefonu: 699 711 699. Wysłany duplikat karty umożliwia korzystanie z usług z dotychczasowym numerem (wymiana karty nie powoduje zmiany numeru telefonu).
2. Gdzie znajdę numer PIN?
Numery PIN i PUK zostały umieszczone na plastikowym elemencie przesłanym wraz z umową, na którym została fabrycznie zamocowana karta SIM. Dlatego też po wyłamaniu karty SIM zaleca się zachowanie pozostałych elementów.
4. Gdzie znajdę numer PUK?
Numer PUK został umieszczony na plastikowym elemencie przesłanym wraz z umową, na którym została fabrycznie zamocowana karta SIM. Dlatego też po wyłamaniu karty SIM zaleca się zachowanie pozostałych elementów.
6. Kiedy otrzymana karta SIM stanie się aktywna?
Termin aktywacji karty SIM zależny jest od tego, czy aktywowany numer jest nowym, czy też przenoszonym numerem, jednak zawsze jest określony w zawieranej umowie. Aktywacja nowego numeru zwykle odbywa się w ciągu 10 dni od momentu złożenia zamówienia. Aktywacja przenoszonego numeru zależna jest od umowy zawartej z dotychczasowym operatorem oraz od wybranego trybu przeniesienia numeru.

Internet oraz stały adres IP

1. Czy istnieje możliwość przypisania stałego adresu IP dla internetu mobilnego?
Tak. W celu korzystania ze stałego adresu IP wystarczy zawrzeć z OTVARTA umowę w ramach taryfy. Posiadając odpowiednio skonfigurowane urządzenie, można korzystać z internetu ze stałym adresem IP prywatnym lub publicznym.
3. Internet działa znacznie wolniej. Co się dzieje?
W ramach opłaty abonamentowej dostępna jest transmisja danych, w wyznaczonej ilości jednostek w okresie rozliczeniowym. Po wykorzystaniu przyznanej ilości jednostek w danym okresie rozliczeniowym, prędkość transmisji danych może ulec istotnej zmianie do czasu zakończenia okresu rozliczeniowego. W celu przywrócenia pełnej prędkości transmisji danych należy skorzystać z usługi zwiększenia dostępnej ilości jednostek lub poczekać do kolejnego okresu rozliczeniowego. Aktywacji usługi zwiększenia dostępnej ilości jednostek transmisji danych można dokonać dzwoniąc pod numer: 699 711 699.
2. W jaki sposób dokonać wyboru rodzaju adresu IP?
Wybór rodzaju adresu IP odbywa się podczas składania zamówienia w e-Sklepie. Najpierw określamy, czy chcemy stały, czy dynamiczny adres IP. Po wybraniu stałego adresu IP pojawia się opcja wyboru między publicznym, a prywatnym adresem IP. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Nie znalazłeś/-aś informacji, których szukasz?
Sprawdź Najczęściej zadawane pytania
lub skontaktuj się z doradcą sieci OTVARTA, dzwoniąc pod numer telefonu: 699 711 699

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.