Ping Definicja pojęcia

Co to jest Ping
Poznaj definicję pojęcia Ping

Ping

Ping (Packet Internet Groper), będący kluczowym pojęciem w dziedzinie sieci komputerowych, to metoda testowania łączności w sieciach komputerowych, stosowana głównie do monitorowania i diagnozowania problemów sieciowych.

Ping operuje na poziomie protokołu Internet Control Message Protocol (ICMP) w modelu TCP/IP. W praktyce polega na wysłaniu tzw. echo request do określonego adresu IP, a następnie oczekiwaniu na "echo reply". Czas, który upływa między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi, jest mierzony i zwany czasem pingowania, a wartość ta jest wyrażana w milisekundach (ms).

Czas pingowania jest niezwykle ważny w kontekście interaktywnych aplikacji internetowych, takich jak gry online czy telekonferencje, gdzie opóźnienia powyżej pewnej granicy mogą znacząco zaszkodzić jakości użytkowania. Wysoki czas pingowania, nazywany także lagiem, może prowadzić do opóźnień w przekazie informacji, co z kolei może wpływać na wyniki rozgrywki czy jakość rozmów.

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.